CE ZA AR 2019 pozná víťazov

V živom televíznom prenose boli vyhlásení laureáti 18. ročníka architektonickej súťaže CE ZA AR 2019. Vyhlasovateľom ceny CE ZA AR je Slovenská komora architektov.

18. ročník Ceny za architektúru CE ZA AR 2019 vyvrcholil včera večer v bratislavskej Starej tržnici slávnostným odovzdaním sošiek víťazom. Galavečer bol príležitosťou upozorniť verejnosť na kvalitnú domácu architektonickú tvorbu. Prítomní boli významní hostia z kultúrno-spoločenského života a architektonickej obce.

„Úlohou ocenenia CE ZA AR je zdôrazňovať kultúrnu hodnotu architektonických diel, podporovať kvalitu profesionálnych výkonov architektov, no predovšetkým kultivovať verejné povedomie o nutnosti rozvoja kvalitnej architektúry ako základného princípu zvyšovania kvality životného prostredia vytváraného výstavbou. CE ZA AR dospel. Osemnásť ročníkov je dôkazom dôležitosti reflexie architektúry. CE ZA AR vyrástol do najsledovanejšej, odbornou aj laickou verejnosťou rešpektovanej prehliadky architektonických diel u nás. Získať „CE ZA AR-a“ je dnes prestížou, ktorú vnímajú nielen architekti, ale všetci, čo sa v prostredí architektúry a stavebníctva pohybujú,“ uviedol predseda predstavenstva Slovenskej komory architektov architekt Iľja Skoček.

Skutočnosť, že kvalitná architektúra je verejným celospoločenským záujmom, potvrdzuje aj fakt, že 18. ročník Ceny za architektúru CE ZA AR 2019 sa koná pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej, primátora Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Matúša Valla a starostky mestskej časti Bratislava – Staré mesto Zuzany Aufrichtovej.

Porota a hodnotenie

O udelení cien 18. ročníka CE ZA AR 2019 rozhodovala porota v zložení: profesor Petr Hájek, český architekt a predseda poroty; slovenská architektka a laureátka ceny CE ZA AR 2014 Miriam Lišková; slovenský architekt pôsobiaci v regióne Južného Tirolska Pavol Mikolajčák; český architekt Pavel Nasadil; viacnásobný laureát ceny CE ZA AR a pedagóg Štefan Polakovič; grafická dizajnérka Ľubica Segečová a rakúsky krajinný architekt Kay Strasser.

„Určiť víťazov kategórií bola pre porotu tradične ťažká úloha. Porota rozhodovala konsenzuálne, každý člen poroty mal právo veta. Nebolo tak možné vyberať víťazov hlasovaním a bola potrebná absolútna zhoda. Tento spôsob hľadania víťazov je zdĺhavý, avšak spravodlivý k všetkým členom poroty, nakoľko nikto nemôže byť prehlasovaný. Pri pohľade na mapu ma prekvapilo, že kvalitné stavby sú rozložené naprieč krajinou celkom rovnomerne aj mimo väčších miest. Poukazuje to na zvyšujúcu sa kvalitu štandardu. Chcel by som však upozorniť na jeden fakt, ktorý je v tomto ročníku viditeľne prítomný. Kvalita výsledku nie je priamo úmerná investovaným finančným prostriedkom, ale naopak často vzniká v dôsledku ich nedostatku,“ zhodnotil predseda poroty profesor Petr Hájek.

V prvom kole medzinárodná porota z celkového počtu 100 prihlásených návrhov vybrala historicky najväčší počet diel do druhého kola. Koncom júna precestovala viac ako 1 400 km naprieč Slovenskom a navštívila 31 diel.

Následne vybrala 18 nominácií, ktoré bojovali o ocenenie CE ZA AR 2019 v 6 kategóriách: Rodinné domy, Bytové domy, Občianske a priemyselné budovy, Interiér, Exteriér a v novej kategórii – Fenomény architektúry. Ide o prierezovú kategóriu, ktorá by mala umožniť porote oceniť rôzne aspekty architektonickej kvality aj mimo typologických kategórií.

Príkladom oblastí, ktoré môže porota oceniť, sú: práca s kontextom miesta a programu, prínos v interpretácii novej ideovej koncepcie, príkladná rekonštrukcia historickej substancie, vysoký nárok na aspekty udržateľnosti alebo hodnota vytvorená v podmienkach obmedzeného rozpočtu a iné. Všetky menované kategórie zahŕňajú novostavby, prestavby, dostavby a revitalizácie, nakoľko kategória Obnova a prestavba bola zrušená.

Tento rok bolo počas slávnostného galavečera po štvrtý raz udelené aj ocenenie „Patrón architektúry“ za osobitný prínos pre rozvoj architektúry, ktorý nie je vyjadrený architektonickým dielom. O udelení rozhoduje predstavenstvo Slovenskej komory architektov a jeho hlavným poslaním je pozitívne odprezentovať a oceniť človeka alebo organizáciu, ktorá sa výnimočným spôsobom zaslúžila o rozvoj architektúry a stavebnej kultúry na Slovensku v ostatnom období. Primárnym poslaním teda nie je oceniť architektonický výkon, ale poukázať na pozitívne príklady z praxe, ktoré sú hodné nasledovania.

Rovnako bola udelená aj Cena verejnosti na základe získaných hlasov počas mesiaca september v online hlasovaní na portáli denníka Hospodárske noviny.

Galavečerom 18. ročníka Ceny za architektúru CE ZA AR 2019 sprevádzal moderátor Štefan Chrappa a.k.a. Pišta Vandal.

Pavilón CE ZA AR Bratislava

Pred slávnostným vyhlásením víťazných diel mala široká verejnosť jedinečnú možnosť zoznámiť sa počas niekoľkých týždňov s jednotlivými nomináciami. S 18. ročníkom CE ZA AR sa spája pilotný architektonický vstup do verejného priestoru – Pavilón CE ZA AR, ktorý bol do vyhlásenia víťazných diel (10.10.2019) inštalovaný na Primaciálnom námestí v Bratislave a ktorý v obmenenej podobe zavíta v priebehu najbližších týždňov aj do metropoly východu – do Košíc, kde taktiež ponúkne kvalitný program.

Pavilón CE ZA AR má do budúcich ročníkov ocenenia ambíciu rozšíriť priestor na sprostredkovanie kvalitnej súčasnej slovenskej architektúry verejnosti a stať sa miestom stretnutí a diskusií domácej architektonickej tvorby.

Víťazné diela

RODINNÉ DOMY:
3.0
Autori: Katarína Príkopská, Ivan Príkopský, Tomáš Szőke; ateliér TOITO
Lokalita: Bernolákovo

Rodinný dom 3.0
Rodinný dom 3.0 |

Foto: Katarína Príkopská

„Krytá terasa pod domom jednoznačne rozširuje možnosti bývania aje chápaná ako ďalší obytný priestor domu. Spojenie domu s krásnou záhradou je podporené v najvyššej možnej miere.Dom bol postavený za lacno, avšak je krásny a napĺňa predstavy rodiny. Porota obdivuje odvahu stavebníka rozhodnúť sa pre skromný štýl života, pre ktorý vytvorili výnimočný domov a ktorý má predpoklad inšpirovať ostatných,“komentoval člen poroty architekt Pavel Nasadil.

BYTOVÉ DOMY
Bytové domy NIDO
Autor: Peter Sticzay-Gromski; ateliér GRIDO ARCHITEKTI
Spolupráca: Juraj Kováč, Jan Horký, Jan Kropík, Adela Klčová, Acrea, s.r.o., Jan Doubek
Lokalita: Bratislava

Bytové domy NIDO
Bytové domy NIDO |

Foto: Martin Matula

„Tento rok porota vybrala projekt, ktorý ponúka za rovnakú predajnú cenu v rámci svojho segmentu pre kupujúcich vyššiu kvalitu architektonického návrhu arealizácie než ostatnéprojekty, a ocenila úprimnú snahu autorov a investorahľadať v rámci možností zadaniarovnováhu,“zhodnotila členka porotyarchitektka Miriam Lišková.

OBČIANSKE A PRIEMYSELNÉ STAVBY
Premena budovy strednej školy z obdobia normalizácie
Autor: Oliver Kleinert; ateliér KLEINERT CREATIVE HOUSE
Spolupráca: Jaroslava Ban, Mariana Bartková, Pavol Pribylinec
Lokalita: Bratislava

Premena budovy strednej školy z obdobia normalizácie
Premena budovy strednej školy z obdobia normalizácie |

Foto: Petra Bošanská
Poznámka: Autorom návrhu predchádzajúcej fázy obnovy a prestavby (2014-2016) je ateliér studený architekti, pričom prihlasované dielo je autonómnym a na predchádzajúcich rekonštrukciách nezávislým konceptom.

„Ide priamo symbolický počin. Týka sa totiž transformácie bezduchej stavby, aké sa stavali v období socializmu. Pôvodne pochmúrna budova tu jednoduchými zásahmi architektov prešla obrovskou zmenou. Stačilo odstrániť priečky, zbytočné podhľady, pridať denný bar pre študentov a relaxačné zákutia načas prestávok. Je osviežujúce vidieť, že v prostredí, ktoré je príznačné často rezignovaným prístupom, sa našla škola, ktorá sa s chuťou pustila do práce na svojej priestorovej obnove. Navyše s veľkou participáciou samotných študentov a ich rodičov, ktorí sa podieľali na zlepšovaní svojho vzdelávacieho prostredia,“vysvetlil člen poroty architekt Pavol Mikolajčák.

FENOMÉNY ARCHITEKTÚRY
Modulárny systém Ark-shelter
Autori: Martin Mikovčák, Michiel De Backer;ateliér Ark-shelter
Spolupráca: Viktor Mikovčák
Lokalita: premenlivá

Modulárny systém Ark shelter
Modulárny systém Ark shelter |

Foto: MartinTůma, Jakub Skokan

„Porota mala pomerne ťažkú úlohu. Jednak sa musela v novej kategórii udomácniť, nájsť si argumenty a pomenovania, prečo a za čo by jednotlivé diela mali byť do tejto kategórie zaradené, jednak si vyargumentovať výsledok z mierne neporovnateľných prác – prístupom, výstupom a významom ich celkového dopadu na architektonickú pôdu. Ark-Shelter mladých architektov je z inej časti spektra architektonických riešení – trochu vízia, trochu koncept. Preveruje možnosti používania univerzálnej stavebnej bunky za neustálej prítomnosti kontroly architekta a jeho invenčného vstupu pre rôzne potreby, v rôznych polohách a podobách. Návrh bol ocenený v Belgicku ako mimoriadne zaujímavý start-up a postupne, po výrobe prototypu a jeho niekoľkých realizáciách v zahraničí, sa pristúpilo k sériovej výrobe na Slovensku v Čadci,“ povedal člen poroty architekt Štefan Polakovič.

INTERIÉR
ChAta
Autorka: Jana Štofan Styková; ateliér Y100 ateliér
Spolupráca: Pavol Štofan
Lokalita: Donovaly

ChAta
ChAta |

Foto: Miro Pochyba

„Chata na Donovaloch je rekonštrukcia sériového rekreačného objektu zo 70.rokov. Bola určená na krátky pobyt v prírode so skromným zázemím a obmedzeným pobytovým priestorom. V pôvodnom návrhu sa počítalo s tým, že užívateľ trávi veľkú väčšinu času vonku. Zásadnou premenou prešlo vnútorné usporiadanie a k chatke pribudla terasa.Interiér je otvorený na plnú výšku vo veľkej vstupnej časti. Táto veľkorysosť je na takom malom priestore obdivuhodná,“zhodnotila členka poroty dizajnérka Ľubica Segečová.

EXTERIÉR
Nový park
Autori: Jakub Kopec, Klára Zahradníčková, Tomáš Džadoň; Ateliér n-1
Lokalita: Leopoldov

Nový park v Leopoldove
Nový park v Leopoldove |

Foto: Ján Kekeli

„V časoch spoločenských a klimatických zmien bude možné aktuálne problémy vyriešiť len vtedy, ak budeme venovať väčšiu pozornosť návrhu exteriérových priestorov všetkých mierok: verejný priestor, spoločné vonkajšie priestory v obytných stavbách, projekty infraštruktúry či dokonca súkromné záhrady musia reagovať na komplexné otázky ako zachytávanie dažďovej vody, zmierňovanie teploty v mestách, rovnováha životného cyklu či bezbariérový prístup.“

„Nový park v Leopoldove dokazuje, že originálny verejný priestor môže byť aj výsledkom nenápadnejšieho formálneho jazyka. Autori vyriešili ťažkú úlohu transformácie bývalého cintorína na park a ihrisko sympaticky tichým, no aj tak originálnym spôsobom. Rozhodli sa nejsť po jednoduchej ceste katalógových produktov a navrhli, skonštruovali a certifikovali prototypové hracie prvky, ktoré perfektne skombinovali s niekoľkými artefaktmi zminulosti,“zhodnotil zahraničný člen porotykrajinný architekt Kay Strasser.

CENA VEREJNOSTI
Premena budovy strednej školy z obdobia normalizácie
Autor: Oliver Kleinert; ateliér KLEINERT CREATIVE HOUSE
Spolupráca: Jaroslava Ban, Mariana Bartková, Pavol Pribylinec
Lokalita: Bratislava

PATRÓN ARCHITEKTÚRY
Tatiana Sedláková

Za dlhoročnú prezentáciu slovenskej architektúry v nevizuálnom médiu

Cenu „Patrón architektúry 2019” sa Slovenská komora architektov rozhodla udeliť výnimočnej osobnosti neúnavne propagujúcej a mapujúcej súčasnú architektúru. Rozhlasová redaktorka Tatiana Sedláková s neobvyklým osobným nasadením pripravila desiatky rozhovorov s autormi výnimočných diel a názorov a sprostredkovala poslucháčom aktuálne architektonické dianie v stovkách cyklických relácií v období viac ako troch desaťročí. Hlas, ktorý venovala architektúre, mnohých naučil architektúre nielen načúvať, ale ju aj inak vidieť.

Zdroj: Slovenská komora architektov

KategórieSúťaže