Baumit Fasáda roka 2019

Baumit Fasáda roka 2019

Po tom, ako sme minulý rok v priestoroch slovenskej filharmónie v Redute odovzdali ceny 3. ročníka medzinárodnej súťaže Life Challenge, v ktorom sa o titul najkrajšej európskej Fasády roka 2018 uchádzalo celkom 325 objektov z 27 krajín a kde malo Slovensko 3 nominácie, tu máme ďalší ročník slovenskej Fasády roka.

Spoločnosť Baumit vyhlasuje v poradí už 10. ročník súťaže Baumit Fasáda roka, ktorej cieľ sa nemení. Je ním ocenenie diel, ktoré výnimočným spôsobom spájajú invenciu architekta so špičkovou kvalitou použitých stavebných materiálov a ktoré svojím odborným vyhotovením výrazne prispievajú ku kultivácii našich miest, obcí a krajiny.

Súťaž Baumit Fasáda roka 2019 oceňuje stavby v týchto kategóriách:

NOVOSTAVBY:
1. Rodinný dom (novostavby rodinných domov, vrátane dvojdomov a domov v radovej zástavbe)
2. Rezidenčné projekty a občianska vybavenosť (rezidenčné objekty, administratívne budovy, retailové a multifunkčné projekty, logistika a priemysel, šport a občianska vybavenosť)
REKONŠTRUKCIA A OBNOVA:
3. Obnovená a adaptovaná budova (budovy, ktoré nemajú historickú substanciu)
4. Sanovaná historická budova (historické, prípadne pamiatkovo chránené budovy s historickou stavebnou substanciou)
PANELOVÝ DOM
5. Osobitnou kategóriou je Zateplený panelový dom. Cenu v tejto kategórii udeľuje spoločnosť Baumit za najlepšie realizácie v oblasti zatepľovania panelových bytových domov. Túto kategóriu hodnotí osobitná porota, zložená z odborníkov v oblasti obnovy bytových domov. Hodnotí sa predovšetkým: inovácia, architektúra a estetická úroveň obnovy fasády, energetická efektívnosť budovy.

Aj v tomto ročníku súťaže bude udelená špeciálna cena Baumit Plyšová kocka za prínos k lepšej spoločnosti.

Veríme, že Baumit Fasáda roka 2019 bude tak, ako je to už štandardom, nielen prehliadkou zaujímavých a invenčných architektonických riešení fasád, ktorých osobitý vzhľad je podporený farebnosťou a novými kreatívnymi štruktúrami, ale súčasne aj ukážkou kvalitného remeselného spracovania konštrukčného detailu a správneho použitia stavebných materiálov .

Prihlasovateľom diela môže byť jednotlivec (architekt, projektant, investor či realizátor) alebo organizácia, ktorá sa zásadným podielom zaslúžila o návrh alebo realizáciu prihláseného stavebného diela – projektová či architektonická kancelária, investorská organizácia, stavebná firma. Posledný termín odovzdania súťažných návrhov je 15. február 2019.

Podrobné informácie prinesieme na webovej stránke súťaže fasadaroka.sk a v médiách mediálnych partnerov súťaže.