Architektonická súťaž pre študentov Superstudio mieri po prvýkrát na Slovensko

image 97872 25 v3

Prvýkrát v osemročnej histórii architektonicko-urbanistickej ideovej súťaže Superstudio sa do nej budú môcť zapojiť aj študenti slovenských vysokých škôl. Prvé kolo, ktoré je plánované na 2. – 3. 3. 2018 sa totiž okrem tradičných českých miest (Praha, Brno, Liberec, Ostrava) bude konať aj v Bratislave a Košiciach. Finále sa uskutoční 10. 3. 2018 v Bratislave. Online registrácia sa otvára 12. 2. na stránkach súťaže.

Už od svojich začiatkov Superstudio podnecuje kritické myslenie pri témach o architektúre a súčasných mestách s celospoločenským presahom. Koncept súťaže definuje najmä striktný časový limit 24 hodín na vypracovanie zadania, ktoré bude odtajnené v rámci prvého kola. Ihneď potom nasleduje prezentácia projektov pred odbornou porotou. Najlepšie tímy z jednotlivých miest sa stretnú vo verejnom finále, kde sa rozhodne o celkových víťazoch.

Vďaka expanzii súťaže do zahraničia tak tento rok prvé kolo prebehne prvýkrát  na akademickej pôde všetkých vysokých škôl s výučbou architektúry na území Česka a Slovenska. Uskutoční sa 2. – 3. 3. 2018 na vysokých školách v Prahe, Bratislave, Brne, Liberci, Ostrave a v Košiciach. Najlepšie tímy postúpia do česko-slovenského finále, ktoré sa bude konať  10. 3. 2018 v Bratislave. 

Registrácia dvoch až trojčlenných tímov zložených zo študentov bez ohľadu na odbor alebo ročník štúdia sa otvára 12. 2. na webových stránkach súťaže. Víťazi si medzi sebou rozdelia rekordnú peňažnú čiastku vo výške 50 000 českých korún a ďalšie ceny.

www.superstudio.cz

www.facebook.com/superstudiocontest

Zdroj: PR článok súťaže Superstudio