image 76728 25 v1
Galéria(2)

STRECHY 2015: Súčasné trendy v riešeniach

Organizátori 22. Bratislavského sympózia STRECHY 2015 aktuálne riešia „problémy“, no z opačnej strany sú to vlastne „radosti“, s témami prednášok, nakoľko naša mentalita je už raz taká, že takmer všetky povinnosti si nechávame na poslednú chvíľu, a to aj zaslanie prihlášok. Prečo sme zvolili takýto úvod? Konštatujeme totiž, že počet prednášok by nám zaplnil aj trojdňové sympózium.

CSS logo R cmyk
strechy85

Program je optimalizovaný daným časovým možnostiam, avšak tie vzácne a odborne najkvalitnejšie prednášky odznejú, pretože sme sa rozhodli vyjsť v ústrety prednášajúcim, poslucháčom a širokej strechárskej verejnosti. Máme radosť z toho, že riešime takéto potešujúce „problémy“ a veríme, že všetci účastníci sympózia STRECHY 2015 zhodnotia ako po spoločenskej a aj odbornej stránke podujatie kladne tak, ako ich zhodnotili aj v predchádzajúcich ročníkoch.

Ako odborníkov na strechy nás veľmi teší, že je neutíchajúci záujem o strechársku problematiku a z našej strany je vždy možnosť ponúknuť nové a aktuálne poznatky v oblasti striech. Takéto konštatovanie je prejavom úspechu a profesionality a veľmi povzbudzujúce v ďalšej našej činnosti smerom k strechárskej verejnosti.

Bližšie informácie nájdete na www.cechstrecharov.sk.

Prof. Ing. Jozef OLÁH, PhD.
Čestný predseda CSS
Odborný garant sympózia STRECHY 2015