Spoločnosť Xella vyhlásila 28. ročník Medzinárodnej študentskej súťaže pre akademický rok 2022/2023

Súťaž je určená študentom a študentkám (samostatne alebo v pracovných kolektívoch) študijných odborov Architektúra a Pozemné staviteľstvo na vysokých technických a umeleckých školách a univerzitách a témou tohtoročného zadania je ideová urbanistická a architektonická štúdia „MARINA ÚSTÍ NAD LABEM, PRÍSTAV A KOTVISKO MALÝCH VÝLETNÝCH LODÍ“.

Cieľom nového ročníka, organizovaného pod mottom „Príroda vytvára – človek dotvára“, je podpora samostatnej tvorivej práce vysokoškolských študentov prostredníctvom súťažnej konfrontácie architektonických ideí a myšlienok.

Je to aj príležitosť na zamyslenie, ako by teoreticky bolo možné zmeniť súčasnú nevzhľadnú plochu ústeckého prístaviska a prekladiska všetkého možného v dôstojný súbor stavieb, ktorý by vhodným spôsobom nadviazal na existujúce tri významné mestské dominanty na čele s ikonickým výletným zámočkom Větruše a dotvoriť panorámu južnej časti mesta v tomto kontexte.

Zdroj: XELLA

Mgr. Silvia Frimmelová zo spoločnosti Xella Slovensko, ktorá vedie sekretariát súťaže pre Slovensko, k novému ročníku uviedla: „Termín na odovzdanie súťažných návrhov je 27. februára 2023, ešte predtým sa však každý záujemca o účasť v súťaži musí na webe www.xellasutaz.ytong.sk registrovať. Uzávierka registrácií je predposledný deň pred odovzdaním, tj v nedeľu 26. februára 2023. Súťažné podklady budú zadarmo k dispozícii vysokým školám na webových stránkach www.xellasoutez.ytong.cz a www.xellasutaz.ytong.sk alebo na webových stránkach jednotlivých fakúlt.

Zdroj: XELLA

Náplňou zadania tohto ročníka vysokoškolskej súťaže Xella je spracovanie urbanistickej a architektonickej štúdie Mariny, kotviska malých rekreačných plavidiel a výletných lodí, ktoré zaisťujú pravidelnú dopravu po Labe, vrátane nevyhnutného zázemia:

– kotvisko pre malé rekreačné plavidlá vrátane zázemia pre osadenstvo týchto plavidiel,

– ubytovacie zariadenia pre pasažierov malých výletných plavidiel i veľkých výletných lodí alebo pre cykloturistov, ktorí využívajú medzinárodnú cyklotrasu Labe – Elbe,

– čakáreň pre pasažierov osobných výletných lodí vrátane hygienického zázemia,

– vyhliadková reštaurácia s vonkajšou terasou,

– čerpacia stanica pohonných hmôt pre malé plavidlá,

– infocentrum,

– nástupište na osobné výletné a hotelové lode,

– parkovacie státie pre osobné automobily a autobusy,

– zastávka autobusov mestskej hromadnej dopravy,

– sadové/parkové úpravy celého areálu vrátane plochy pre voľnočasové aktivity,

– prípadné zaujímavé využitie nepoužívanej časti vlečky pre turistické atrakcie (napr. doprava ručnou drezínou od stavidiel do areálu Mariny)

Zdroj: XELLA

V porote zasadnú opäť známi českí a slovenskí architekti ako sú Jakub Cigler, Jána a Miroslav Stachovci, Michal Krištof, Jarek Veselák, Ľubomír Závodný, Peter Moravčík, Juraj Hantabal, Juraj Benetin ai. Predsedu poroty si porotcovia zvolia na začiatku vyhodnocovania.

Zdroj: XELLA

Informáciu o výsledkoch hodnotenia poroty sa študenti dozvedia po skončení zasadnutia poroty a oznámenia oficiálnych výsledkov. Hlavnou výhrou môže študent získať odmenu vo výške 4000 €, za druhé miesto 2000 € a autor práce na treťom mieste dostane výhru 1000 €.

Zdroj: XELLA

Zdroj: Xella Slovensko, spol. s r.o.