V súčasnosti má SOAS 29 obchodných partnerov a sedemdesiat päť predajných miest po celom Slovensku.

SOAS a.s. oslávila pätnáste výročie svojej činnosti

Koncom septembra, v divadle J. G. Tajovského vo Zvolene, predstavitelia SOAS a.s. (Slovenská obchodná aliancia stavebnín) oslávili spolu so svojimi obchodnými partnermi pätnáste výročie vzniku firmy.

Sprava: pán Jozef Garbiar, člen predstavenstva SOAS a.s.a Ing. Ľuboslav Belko, generálny riaditeľ SOAS a.s.

Táto čisto slovenská aliancia patrí medzi najväčších distribútorov stavebného materiálu na Slovensku. V súčasnosti má SOAS 29 obchodných partnerov a sedemdesiat päť predajných miest po celom Slovensku.
V tomto roku sa členmi aliancie stali firmy Benátcentrum spol.s.r.o. s prevádzkami v Zlatých Moravciach, Nitre a Malých Vozokanoch, Raven a.s. so stavebninami v Považskom Podhradí a firma LG Bau-Trade, s.r.o. so stavebninami v Revúcej.

Hlavným bodom programu bola komédia Škola základ života od Jaroslava Žáka. Úsmevné príhody z nostalgických školských čias, prepojené piesňami a kultovými výrokmi, zaujali každého.

Degustácia brilantných vín pod názvom Cesta okolo sveta, spolu s vystúpením hudobných hostí, umocnili príjemnú oslavu.

www.soas.sk