image 85775 25 v1
Galéria(8)

Slovenský týždeň zelených budov priniesol zaujímavé témy

Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC) sa už po šiesty raz zapojila svojimi podujatiami do aktivít Svetového týždňa zelených budov. Koncentrácia celosvetových aktivít počas jediného týždňa upriamuje pozornosť na naliehavé témy súčasnosti, ku ktorým jednoznačne patria klimatické zmeny. Vplyv budov nielen na ich blízke okolie, ale na celosvetové zmeny podnebia je neodškriepiteľný.

Dusan Pekar starosta Ruzinova
Green Business Tour Twin City
Green Day 2016 1
Green Day 2016 2
LPirsel
LPirsel LVitkova
Riaditel SKGBC odovzdava cenu vitaznej skole
Zahajenie Svetoveho tyzdna

Do Svetového týždňa zelených budov sa zapojilo viac ako 70 národných zelených rád, SKGBC pripravila v Bratislave a Košiciach týždeň plný aktivít pre odbornú verejnosť, aj študentov. „Aktivity slovenského týždňa zelených budov oslovili množstvo odborníkov z radov stavebných spoločností, architektov i projektantov. Do odborných aktivít sa zapojilo mnoho nových ľudí, čo znamená, že sme zaujali širšie publikum. Hodnotím to veľmi pozitívne,“ povedal Ladislav Piršel, výkonný riaditeľ SKGBC.


Zahájenie týždňa zelených budov prebehlo za účasti dekanky Fakulty architektúry STU, Ľubice Vitkovej a starostu mestskej časti Bratislava – Ružinov, Dušana Pekára. SKGBC na tomto podujatí predstavila príručku Príprava hĺbkovej obnovy verejných budov, ktorá je určená starostom miest a obcí Slovenska. Je pomocníkom pri strategickej obnove budov a odpovedá na otázky prečo, ako a čo obnovovať. „Cieľom tejto príručky je pomôcť tým, ktorí uvažujú o začatí obnovy verejných budov vo svojej správe. Radi by sme starostom uľahčili takýto krok a prinášame postupnosť jednotlivých aktivít, aby bola obnova ekonomicky prijateľná, technicky realizovateľná, a tiež zelená,“ priblížil L. Piršel.

Odborným podujatím, venovaným predovšetkým kvalite vnútorného prostredia v kancelárskych priestoroch, bol Green Business Breakfast. Zahraničnými hosťami, ktorí svojimi prednáškami zaujali poslucháčov boli Chris Pottage, ktorý je v spoločnosti Skanska vo Veľkej Británii zodpovedný za projekty energetickej efektívnosti a Richard Teichmann, riadiaci partner v spoločnosti Bischoff & Compagnons. „Sme radi, že podujatie pozitívne zarezonovalo medzi bratislavskými aj košickými záujemcami o udržateľnú výstavbu,“ povedal L. Piršel. Košické podujatie sa konalo v jednej z najzelenších budov na Slovensku, EcoPointe.

Streda bola venovaná návšteve novej zelenej budovy, Twin City. Atraktívne a predovšetkým zdravé kancelárske priestory predstavili zástupcovia developera HB Reavis, ktorý je členom SKGBC. V priestoroch HB Reavis sa konala aj následná diskusia, na ktorej bola nastolená otázka, či sa dajú stavať architektonicky zaujímavé a finančne efektívne kancelárske budovy v energetických triedach A1 a A0.

Ďalší deň bol venovaný otázkam makroekonomických dopadov obnovy budov a vplyvu obnovy budov na klimatické zmeny. Podujatie sa konalo v rámci európskeho projektu BUILD UPON, ktorého cieľom je návrh ambicióznejšieho plánu obnovy budov.

Vrcholným podujatím Svetového týždňa zelených budov bola akcia Green Day, tretí ročník zábavno-vzdelávacieho dňa pre študentov stredných škôl. V rámci programu pre študentov boli pripravené prednášky SKGBC a rozličné „zelené“ aktivity. Súčasťou programu bola aj súťaž o hlavnú cenu, riadené vetranie s rekuperáciou tepla od spoločnosti VIESSMANN. Výhru získala Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova, Bratislava. „Teší nás, že podujatie je medzi študentami stále populárnejšie. Tento rok sa ho zúčastnilo vyše 400 mladých ľudí, ktorí prejavili záujem o pripravené aktivity a prednášky,“ dodal L. Piršel z SKGBC.

Podujatia Svetového týždňa zelených budov sa uskutočnili za aktívnej podpory partnerov, ktorými boli Bischoff et Compagnons, HB Reavis, Prvá stavebná sporiteľňa, Rehau, Schueco a Viessmann.

www.skgbc.org