Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu
Galéria(2)

Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu

Dňa 15. 7. 2010 sa vďaka spoločnému úsiliu troch firiem (Fronius Slovensko s.r.o., GENERM, s.r.o. a MyENERGY a.s.) uskutočnila zakladajúca schôdza pre Slovenskú asociáciu fotovoltického priemyslu – Slovak Association of Photovoltaic Industry (SAPI).

SAPI je predovšetkým záujmové združenie právnických osôb – ale je otvorené aj širokej verejnosti ako sú živnostníci, študenti, majitelia elektrární, či priaznivci fotovoltiky.

Cieľom SAPI je trvalá podpora obnoviteľných zdrojov energií a výroby elektriny zo slnečného žiarenia (fotovoltiky), vytvorenie komunikačnej platformy na všetkých úrovniach, tj. so štátnou správou, vzdelávacími inštitúciami, podnikateľskými subjektami a zahraničnými organizáciami.

Pre asociáciu je aj dôležité pravdivo a presne informovať širokú verejnosť o výhodách OZE pre našu spoločnosť a taktiež vytvárať podmienky pre výskum, vývoj či komerčné využitie fotovoltických energií.

Zakladajúci členovia SAPI boli pri:

  • príprave zákona o OZE, č. 309/2009
  • verejnej kritike limitu vydaného SEPS na 120 Mwp podľa doteraz nejasných pravidiel a na základe stále utajovanej štúdie SEPS
  • pripomienkovanie návrhu novely Zákona o energetike 656/2004 Z. z., ktorý vyžaduje povolenie od SEPS o súlade investičného zámeru s dlhodobou koncepciou energetickej politiky SR pre inštalácie od 0 kWp zemných inštalácií a nad 100 kWp strešných inštalácií
  • protestná akcia pred ÚRSO voči návrhu cenového výnosu, ktorý porušoval zákon č. 309/2009 a mobilizácia priaznivcov k nazbieraniu vyše 1000 podpisov pod pripomienku
  • pripomienkovaní návrhu Národného akčného plánu pre energiu z obnoviteľných zdrojov (NREAP 2020)
  • iniciovanie viacerých právnych analýz pre novoprijímané nariadenia, kde sa niektoré body ukazujú ako protiústavné

Zároveň bola spustená internetová stránka www.sapi.sk, ktorá bude o činnosti asociácie informovať.