Sadzobník Unika 2023 vychádza aj s kompletným znením nového stavebného zákona

Sadzobník Unika 2023
Zdroj: Redakcia ASB

Všetky odporúčania pre ceny projektových prác a inžinierskych činností na jednom mieste.

Je tu niečo, čo nesmie chýbať žiadnemu dobrému projektantovi alebo stavebnému inžinierovi. Nový Sadzobník Unika 2023 práve vstupuje na trhu. Oproti minuloročnej verzii došlo k úprave cien v tabuľkách, ktoré teraz presnejšie zohľadňujú aktuálnu infláciu v NH podľa údajov Štatistického úradu SR.

Získať Sadzobník Unika 2023

Nový sadzobník tak aj teraz obsahuje minimálne a maximálne ceny projektových a inžinierskych prác, ktoré sú určené algoritmicky v závislosti od náročnosti kategórie a pásma, do ktorého je stavba zaradená, podľa aktuálneho rozpočtového nákladu stavby a od vývoja ekonomických ukazovateľov v hospodárstve.

Nové vydanie je navyše obohatené aj o kompletné znenie nového stavebného zákona, ktorý má účinnosť od 1. apríla 2024.

KategórieAktuálne