Rovnaká výška starého úveru u zatepľovania nevyžaduje zvolať schôdzu domu
Galéria(3)

Rovnaká výška starého úveru u zatepľovania nevyžaduje zvolať schôdzu domu

Do nového Vládneho programu zatepľovania sa môžu zapojiť aj tie právnické osoby, ktorým Štátny fond rozvoja bývania z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov vrátil nevybavený starý úver na obnovu bytového domu. Takýchto starých žiadostí o úver zo strany spoločenstiev vlastníkov bytov a správcov bytových domov je asi 100, potvrdil riaditeľ ŠFRB Miroslav Kašuba.

Záujemcovia – právnické osoby o nový program zatepľovania nie sú si však istí, či po tom, ako im vrátia žiadosť na starý úver, musia zvolať novú schôdzu vlastníkov bytov, ak chcú opäť požiadať fond o úver na zateplenie rovnakého domu.
     
Podľa ŠFRB ak bol v predchádzajúcom období na schôdzi vlastníkov odsúhlasený v prípade napr. panelového domu – investičný zámer zatepľovania, spôsob úverovania zo ŠFRB a zabezpečenie úveru a „ak sa nezvyšuje výška úveru, zápisnica zo schôdze bude akceptovaná aj pri podaní žiadosti v rámci nového programu zatepľovania.“
     
Pri zmene rozsahu prác a výšky úveru, resp. spôsobu ručenia úveru, je už potrebná nová zápisnica, resp. jej dodatok, a to so súhlasom minimálne 2/3 hlasov vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, upozornil ŠFRB.
     
Suma na program zatepľovania predstavuje 71 miliónov eur (2,14 miliardy Sk). Tieto účelovo viazané prostriedky vláda získala z predaja emisných kvót. Do programu sa môžu zapojiť právnické a fyzické osoby. Bezúročný úver zo ŠFRB má splatnosť 15 rokov. Žiadosti od 1. júla prijímajú mestské úrady. Ak má žiadosť predpísané náležitosti v poriadku, úrady ju posielajú na ŠFRB, ktorý o úvere rozhodne.
     
Prostriedky by mali zatepliť 18 000 až 25 000 starších bytov. Program má tiež prispieť k zmierneniu dôsledkov hospodárskej krízy vytvorením asi 8000 pracovných miest.

Zdroj: TASR
Foto: Dano Veselský