Profil spoločnosti Jovak
Galéria(4)

Profil spoločnosti Jovak

„Úspech závisí od ľudí,“ rozhodne hovorí v rozhovore pre Stavebné materiály Jozef Válek, ktorý dobre vie, o čom hovorí. V roku 1994 dal dokopy tím ľudí realizujúci jeho myšlienky odsúdené na úspech – ale nie okamžitý. V polovici 90. rokov to ani zďaleka nebolo také jednoznačné. Izolácia Slovenska pred svetom nepriala ani stavebníctvu. Pre buldodžiu vytrvalosť Jozefa Váleka to však nemohol byť vážnejší problém. Vyučený stavebný technik vedel, čo ľudia potrebujú. Postavil sa na druhú stranu obchodného pultu a rozhodol sa pre predaj stavebného materiálu, a to v celej šírke sortimentu. Idey sa zhmotnili do značky Jovak, ktorá si až dodnes udržala miesto v elite slovenských predajní so stavebninami.

Vábenie trhu

Jozef Válek dnes s úsmevom hovorí, že len vypočul potreby trhu. V praxi to znamenalo, že si otvoril svoju prvú prevádzku stavebnín na Hraničnej ulici v Bratislave, ktorá mu však rozsahom čoskoro nestačila. Hoci najprv opatrne, neskôr sa už hladný trh oveľa rýchlejšie otvoril svojim pokušiteľom a Jovak to využil. Onedlho sa už musel presťahovať do väčšieho areálu na neďalekú Prievozskú ulicu, kde má doteraz svoju centrálu.

„Stále sa orientujeme na Bratislavu a blízke okolie, pretože či chceme, alebo nie, stále je tu najväčšia stavebná aktivita,“ hovorí Jozef Válek, ktorý však v duchu svojej invenčnej dynamiky expanduje svoje prevádzky aj ďalej na východ. Medzi čerstvé novinky patrí Nová dedinka pri Senci a Komárno.

Profilácia predajne stavebnín však ani zďaleka nezostala len pri predaji stavebného sortimentu. Do popredia sa dostávali služby v doprave, vďaka ktorým sa vytvorila dopravná firma vo vnútri spoločnosti. Dva tucty kamiónov nezostali len v slovenskom regióne, ale začali križovať aj medzinárodné diaľnice. S rozširovaním služieb stúpali i obraty a Jovak sa veľmi rýchlo dostal medzi progresívne spoločnosti na našom území, ktoré vstrebali systém stavebného procesu určovaného trhom.

Jovak ako prvý začal dovážať materiál na stavby s mechanizmami vybavenými hydraulickými rukami. To však bola technická stránka vecí, ktorú podporil ľudský prístup. „Poradenský servis, dovoz kvalitného materiálu na požadované miesto – to boli kľúčové momenty, ktorými sme si získali dôveru a prestíž,“ vyznáva sa Jozef Válek, no zároveň nezabúda dodať, že nie každá novinka sa stretla s pochopením či úspechom.

Tak to bolo napr. s programom SAP, ktorý do firmy zaviedli pre dvoma rokmi. Nefungoval, ako mal v popise práce, a spočiatku nespĺňal ani predstavy majiteľa. Odstránenie technických porúch nakoniec presvedčilo o výhodách systému aj ľudí a prepojenie jednotlivých prevádzok online sa stalo fungujúcou skutočnosťou. Manažment získal nový „level“, ktorý bol impulzom pre ďalšie méty. Slovami Jozefa Váleka, keď človek chce robiť niečo dopredu, musí si zabezpečiť zázemie a mať vyhovujúce technické vybavenie.

S vylúčením spokojnosti

„Neviem, čo znamená uspokojenie,“ konštatuje Jozef Válek a výsledky mu dávajú za pravdu. Je až neuveriteľné, s akou prezieravou intuíciou sa vedel orientovať vo sfére moderných komunikácií a koordinácie viacerých prevádzok s množstvom ľudí, hoci sám používa počítač len v najnutnejšom prípade. „Musíte vedieť, na čo veci slúžia, a využívať ich vo svoj prospech,“ tvrdí majiteľ Jovaku, ktorý nenecháva na náhodu ani projektovú oblasť.

V rámci firmy zriadil štúdio architekta a jeho pozornosť sa obrátila smerom dovnútra stavby. Interiérové súčasti ako dlažby, obklady či sanita sa dostávali do každodenného firemného slovníka, ktorý sa navonok prejavil aj vo výrobe a kompletizovaní kuchýň, kúpeľní, v rekonštrukciách podkroví, ako i v realizáciách drobných stavieb vytváraných na odporučenie danej firmy. Aj tu platí poznanie, že netreba meniť víťaznú zostavu. V tomto prípade to znamená, že sa využíva odporučenie architekta ovplyvňujúceho výber materiálov a technického zariadenia. Hoci sa hovorí, že investor manipuluje s prácou projektanta, realita svedčí i o tom, že sa na jeho výsledky v mnohom spolieha.

Asi aj preto sa v predajni stavebnín Jovak uprednostňuje široký sortiment ponúkajúci celé spektrum výberu a použitia. Sto ľudí, sto názorov. Vkus je azda najpremenlivejšou spoločenskou veličinou, ktorá vie vyvolať zápalistú diskusiu, ale i naplniť túžbu po estetike tvaru a funkčnosti obsahu.

Doba si vyžaduje ponúkať tovar od A po Z, od základu až po strechu, ktorého súčasťou sú tak obľúbené tvary, ako i avantgardné trendy. Držanie kontinuity tradície, ale aj invenčné výrobky s príchuťou nepoznaného. Jovak sleduje zdokonaľujúce sa technológie, ktoré prinášajú výrobcovia, a odovzdáva ich svojim klientom ako výsledok svojho cieľa – robiť veci lepšími.

Čisté vzťahy

Nespokojnosť so stavom vecí a držanie palca na aktuálnom pulze doby si vyžiadali aj internetovú formu predaja, ktorá je v našich podmienkach stále iba chudobnou príbuznou. Jozef Válek tvrdošijne uprednostňuje netradičné formy obchodovania, pri ktorých cíti, že majú perspektívu. A pritom sa mýli len málokedy. „Prečo sa brániť veciam, ktoré urýchľujú a sprehľadňujú zákazníkovo rozhodovanie,“ tvrdí a v hlave má už dávno vypracovaný grafikon dokonalého predaja tretieho tisícročia.

„Nie je nič dôležitejšie ako styk so zákazníkom,“ predstavuje nám ďalší zo svojich podnikateľských leitmotívov Jozef Válek, hrdo ukazujúc na výpravnú prezentáciu stavebnín v jeho predajni. „Nič nevie presvedčiť zákazníka rýchlejšie a lepšie ako názorná ukážka vecí, ktoré potrebuje do svojej domácnosti či pri stavbe domu.“

A ešte trochu štatistiky: 20 % nárast obratu možno pripísať stavebnej konjunktúre na Slovensku, ale i mohutnejšej investícii do optimálne nastavených služieb. „Celý úspech je o službách a vzťahoch,“ prízvukuje Jozef Válek, ktorý si aj pri progresivite podnikateľských záujmov zachovával konzervativizmus kľúčových názorov. A k takým patria i nadštandardné vzťahy s obchodnými partnermi, ktoré sa nemenili ani závanom módneho bestselleru. Počas takmer 14 rokov existencie značky platí to všeobecne platné – čisté a trvalé partnerské vzťahy.

Krátkodobá slovenská vízia napovedá o uplatnení Schengenského priestoru po hranice s Ukrajinou, čo ešte viac vygumuje hranice Slovenska v Európe. Malý veľký stratég Jozef Válek už vie, že záujem zahraničia o Slovensko sa ho bude dotýkať ako pravidelný rytmus oceánu o jeden zo svojich brehov. Potrebuje ho, ale je len na ňom, či ho životodarná vlaha pokropí o čosi dlhšie. Flexibilita postojov k podnetom zvonka, ale aj zotrvanie na svojich zásadách – to je prognóza do blízkej budúcnosti, ktorá Jovak udržiava v priliehavej stavebníckej fazóne ušitej na mieru potrieb človeka. A to nie je málo.

Text: Ľudo Petránsky
Foto: Jovak