Predstaničný priestor v Šali Zdroj: Ateliér Becker