pozvanka na vii. medzinarodnu konferenciu komplexna obnova bytovych domov 2013
Galéria(3)

Pozvánka na VII. medzinárodnú konferenciu Komplexná obnova bytových domov 2013

Aj v tomto roku, bude medzinárodná konferencia KOBD 2013 pokračovať v osvedčenej štruktúre i obsahu, teda: 3 dni, 8 tematických celkov, 2 diskusné fóra,  Valné zhromaždenie Združenia pre podporu obnovy bytových domov a v neposlednom rade veľká sprievodná výstava popredných firiem z predmetnej oblasti, ako i bohatý spoločenský program.

dsc0731 big image
dsc0744 big image
Nosnými  témami tohtoročnej konferencie budú legislatívne a technické nástroje znižovania energetickej náročnosti bytových domov. Tradičnými témami, ktoré sa týkajú obnovy či už stavebných konštrukcií, alebo technických zariadení budov, v úzkej spojitosti s prípravou a realizáciou komplexnej obnovy a nadväzujúcej správy bytových domov sú aj v tomto roku názvami jednotlivých odborných sekcií.

Po úspešnom uvedení samostatnej problematiky „Architektonické riešenia KOBD“, budeme i v tomto roku pokračovať v tomto trende, nakoľko práve architektonické stvárnenie bytových domov je tou pridanou hodnotou, ktorá popri kvalitnej obnove stavebnej a technologickej časti, poskytuje užívateľom aj „pocit domova“.

Snáď najaktuálnejšia téma  posledných rokov bola a je dosť pravdepodobné, že aj bude financovanie komplexnej obnovy bytových domov.

Opäť bude dôraz kladený na  tzv. viac – zdrojové financovanie, teda počnúc možnosťami využívania rôznych fondov, cez finančné prostriedky poskytované prostredníctvom štátu, až po komerčné možnosti, či už prostredníctvom hypoték, stavebného sporenia atď. Práve v súčasnosti, v období hospodárskej krízy, kedy je stavebníctvo ako celok snáď najviac postihnutým rezortom, je nesmierne dôležité hľadať nové zdroje financovania a postupne začať s rozvojovými aktivitami, nakoľko iba tie sú východiskom z tejto neľahkej situácie.

Tento rok by sme radi podčiarkli i otázky súvisiace s prípravou celého procesu komplexnej obnovy bytových domov, ktorá prináša viacero vzájomne prepojených krokov, od rozhodnutia samosprávy bytového domu, cez technické riešenie počnúc diagnostikou, cez projektovú dokumentáciu až po samotnú realizáciu, v neposlednom rade vrátane modernej správy bytového domu so službami na úrovni 21. storočia.

Podrobný odborný program, návratku a organizačné pokyny nájdete tu alebo na www.obnova-domov.sk.

7. ročník medzinárodnej konferencie KOBD 2013, bude opäť veľkolepím podujatím, kde sa na jednom mieste stretne celkovo cca 300 odborníkov, 33 partnerských firiem a 52 prednášateľov.

Našim spoločným cieľom je maximálne prispieť všetkým účastníkom kvalitným programom, výbornou organizáciou a tradične skvelou atmosférou.

ZDROJ: PR článok spoločnosti Združenie pre podporu obnovy bytových domov

–>–>