planuju spustenie recyklacie asfaltovych zmesi za studena
Galéria(5)

Plánujú spustenie recyklácie asfaltových zmesí za studena

Spoločnosť CESTY NITRA, a. s., oslavuje tento rok 60. výročie svojho vzniku. Ešte ako Cestné stavby Nitra sa v 50. rokoch minulého storočia zaoberala najmä údržbou a výstavbou komunikácií v regionálnom rozsahu. Po páde totalitného režimu sa z nej stala akciová spoločnosť, ktorá neskôr zmenila názov na CESTY NITRA, a. s. Od roku 2000 patrí do skupiny francúzskeho koncernu COLAS. O činnosti firmy CESTY NITRA najmä v regióne západného Slovenska nám porozprával riaditeľ pre cestné staviteľstvo Juraj Serva.

cestna praca sa nam vyplaca profil spolocnosti cesty nitra a s 7344 big image
05 cesty nitra big image
04 cesty nitra big image
02 cesty nitra big image
Od svojho vzniku ste na západnom Slovensku dobre etablovaní. Je to pre vás postačujúci trh?
Sme veľmi aktívni najmä v Bratislavskom, Trnavskom a Trenčianskom kraji, v posledných dvoch rokoch sa nám darí aj v regióne Žiliny, ale usilujeme sa prenikať aj do nových regiónov a udomácniť sa v Banskobystrickom kraji. Keďže patríme do skupiny COLAS, našou sesterskou spoločnosťou na Slovensku sú Inžinierske stavby, a. s., Košice a aj územie si z hľadiska cestného staviteľstva rozdeľujeme v spolupráci s touto firmou.

Do akej miery ste prepojení so spoločnosťou Inžinierske stavby Košice? Ako prebiehajú rozhodovacie procesy?
Manažment máme spoločný a ide o blízku koordinovanú spoluprácu. Z hľadiska cestného staviteľstva sme územne rozčlenení, ale komunikujeme spolu a navzájom si pomáhame. Laboratórne činnosti pre nás zabezpečuje najmä akreditované laboratórium Inžinierskych stavieb.

Na ktorých zákazkách v súčasnosti pracujete?
K našim najväčším zákazkám v posledných dvoch rokoch patrila eliminácia bezpečnostných rizík – minulý rok sme pracovali v Trnavskom a Nitrianskom kraji ako poddodávateľ firmy Alpine a v súčasnosti pokračujeme ako hlavný zhotovovateľ eliminácie bezpečnostných rizík v Banskobystrickom kraji.

To sú cestné zákazky. Vašou náplňou sú však aj iné činnosti…
Aj vzhľadom na situáciu, aká je na trhu, je väčšina prác spojená s výstavbou komunikácií a cestnej siete, spevnených plôch, parkovísk a veľmi často sa zúčastňujeme projektov revitalizácie a rekonštrukcie miest a obcí. Momentálne sme dokončili rekonštrukciu pešej zóny v Žiline. Išlo o stavbu zhruba za 630-tisíc eur a koncom septembra bola odovzdaná do užívania. Aktívni sme však aj pri ekologických stavbách, teda kanalizáciách obcí a miest, ale týchto zákaziek je menej. Z väčších stavieb môžem spomenúť participáciu pre Inžinierske stavby, a. s., Košice na stavbe rýchlostnej cesty R1 Žarnovica alebo obchvat Topoľčian v roku 2011.

Ako sa usilujete o získavanie zákaziek? Čo by ste charakterizovali ako výhodu vašej spoločnosti oproti konkurenčným stavebným firmám?
Môžem povedať, že je to každodenný boj. Tým, že CESTY NITRA sú v porovnaní s väčšími spoločnosťami regionálnou firmou s veľkou tradíciou na západnom Slovensku, viac ako 50 percent portfólia tvoria zákazky pre privátny trh a menej ako polovicu zákazky získané v procese verejného obstarávania. Zúčastňujeme sa všetkých súťaží, či už ide o cesty, parkoviská, revitalizácie obcí, alebo kanalizácie. Čo sa týka privátneho sektora, ťažíme z toho, že sme skutočne implementovaná regionálna firma. Týmto by som chcel vyjadriť vďaku svojim kolegom, pretože vo svojom predchádzajúcom profesionálnom pôsobení som sa nestretol s tým, že zamestnanci tak aktívne hľadajú zákazky v okolí. Čo je pre niekoho zanedbateľné, pre nás je významná súčasť portfólia. Minulý rok sme napríklad odovzdali 240 zákaziek, čo je relatívne veľké číslo. Máme tri strediská (v Nitre, Trenčíne a Trnave), takže to vychádza na každé zhruba po 80 zákaziek. Keď som však do spoločnosti CESTY NITRA v roku 2011 nastupoval, bolo to asi 200 zákaziek na jedno stredisko, teda spolu 600 ročne. To predstavuje dve zákazky denne. Pre nás je teda privátny trh veľmi zaujímavý a aj malých zákazníkov si nesmierne vážime a pristupujeme k nim rovnako ako k všetkým ostatným.

Zameriavate sa len na Slovensko alebo vyvíjate aktivity aj v zahraničí?
Pôsobíme len na Slovensku. Vzhľadom na to, že COLAS je medzinárodná spoločnosť, svoje dcérske spoločnosti má vo všetkých susedných krajinách.

Koľko máte zamestnancov?
V tejto chvíli asi 240 zamestnancov.

Nie je to málo na toľko zákaziek?
Hovorí sa, že na 10 miliónov eur je optimálny pomer zhruba 100 zamestnancov. Čiže, na asi 30 miliónov eur obratu, čo je plus-mínus naše číslo v posledných dvoch-troch rokoch, vychádza približne 300 zamestnancov. Samozrejme, že v sezóne priberáme zamestnancov, respektíve živnostníkov. V čase najväč­šieho boomu je teda počet pracovníkov väčší, ale nie sú to všetko kmeňoví zamestnanci.

Venujete sa aj vývoju a laboratórnym prácam?
V tejto oblasti máme veľkú podporu koncernu, pretože COLAS patrí k najväčším svetovým výrobcom a dodávateľom asfaltových zmesí. Vďaka tomu tu máme aj zahraničných kolegov, ktorí implementujú svoje poznatky z posledného vývoja aj u nás na Slovensku. Minulý rok sme realizovali pokusný úsek pri Žiline, kde sa použil špeciálny druh úpravy asfaltového koberca s vysokou drsnosťou práve z bezpečnostných dôvodov. V tom by sme chceli pokračovať a našou najbližšou úlohou je presadiť na slovenskom trhu nízkohlučné asfaltové zmesi. Spoločnosť Inžinierske stavby už napríklad odskúšala povrch s prímesou drveného skla, ktorý má vyššiu svetelnosť počas tmy alebo nočných hodín. Takisto máme za sebou niekoľko vydarených aplikácií asfaltových zmesí s prídavkom farebného pigmentu, pričom vieme vytvoriť niekoľko farieb – zelenú, červenú, modrú a žltú.

Kde ste použili tieto farebné asfaltové zmesi?
Použili sme ich v Myjave pri úprave kruhového objazdu (zelená a červená) a minulý rok sme dodávali červené asfalty do okolia Žiliny.

A čo cementobetónové kryty?
Dobrá otázka, ale adresovaná nesprávnemu človeku, pretože v tejto chvíli sme najmä asfaltérska spoločnosť. Cementobetónové vozovky majú určite svoje miesto a svoje využitie, ale ja som zarytý asfaltér a týmto smerom sme sa zatiaľ nepokúšali presadiť ani v rámci spoločnosti CESTY NITRA. Na druhej strane, Inžinierske stavby, a. s., Košice majú finišer na kladenie cementobetónových vozoviek a za sebou niekoľko realizácii na Slovensku. Ale všetko je to o potrebách trhu. Ak sa v budúcnosti na Slovensku takéto zákazky objavia a táto technológia bude žiadaná, urobíme všetko pre to, aby sme boli pripravení.

Ako ste na tom so strojovým vybavením a mechanizáciou?
V oblasti ekologických stavieb, ako sú kanalizácie, plne disponujeme vlastnými technológiami. Čo sa týka výroby asfaltových zmesí, prevádzkujeme osem výrobní v západnej časti Slovenska a dva lomy v okolí Nitry. Máme finišery, valce, takisto aj dozery, gradery a podobne na menšie zemné práce – na všetky činnosti sme teda plne zabezpečení vlastným vybavením.

Aký smer by ste chceli udržať pre CESTY NITRA? O čom uvažujete?
Určite by sme chceli rozšíriť územné pokrytie, pretože v regióne stredného Slovenska síce pôsobíme, ale v oblasti našich výrobní obaľovaných zmesí existuje medzera, ktorú by sme radi vyplnili. Ďalšia vec je implementácia nových technológií v rámci Slovenska. Tento rok sa nám snáď podarí odštartovať technológiu recyklácie asfaltových zmesí za studena na mieste, keďže francúzsky COLAS má s touto technológiou bohaté skúsenosti. Spotreba energie, či už vo forme plynu, alebo iného média na ohrev kameniva, je nulová, takže by to bol veľký prínos aj pre oblasť environmentu. Ako každá technológia, aj táto má svoje obmedzenia, ale aj z hľadiska financií môže byť pre zákazníka zaujímavou alternatívou.

Pri svojej činnosti teda kladiete veľký dôraz aj na ochranu životného prostredia…
Áno, v tejto chvíli sú naše obaľovačky v Trenčíne, Smoleniciach a Žiline vybavené zariadením na využívanie vyfrézovaného materiá­lu z cestných komunikácií, čo je tiež určitým prispením k šetreniu životného prostredia. V tomto smere máme odvážne plány a chceli by sme sa uberať cestou znižovania nárokov na vstupné materiály a úsporu energie.

Dá sa povedať, že ste o krok dopredu v porovnaní s inými slovenskými firmami?
Všetky významné stavebné firmy na Slovensku majú za sebou zahraničné matky, preto si nemyslím, že by sme boli o nejaký krok dopredu. Významnejšie použitie daných technológií však na Slovensku chýba. Tento rok som mal možnosť byť vo Francúzsku a recyklované materiály pri výrobe obaľovaných zmesí sa tu využívajú v omnoho väčšom rozsahu. Francúzske firmy majú obrovský problém uspieť vo verejnej súťaži s cenou nového materiálu. Recyklácia je u nich bežná vec. Trh, zákazníci a samozrejme štátna správa si to žiadajú. Dá sa povedať, že v 70 až 80 percentách výroby asfaltových zmesí využívajú zapracovávanie vyfrézovaného materiálu.

Ako vidíte vývoj stavebníctva v budúcnosti?
V očakávaní zlepšenia situácie. V tejto chvíli je rozbehnutých päť veľkých diaľničných tendrov a každý vrátane mňa čaká oživenie stavebného trhu. Určite sa oživí aj lokálny trh, ktorý už takisto nemá takú dynamiku, akú mal v rokoch 2008 až 2009.

Máte filozofiu, ktorou sa riadite?
Mojou filozofiou je – a snažím sa, aby to bola aj filozofia kolegov a celej firmy – pracovať so sedliackym rozumom, čestne a tak, aby bol zákazník spokojný. Pretože spokojný zákazník znamená, že sa k nemu vrátime druhý-, možno tretí-, možno štvrtýkrát. A vypláca sa nám to.


 
Juraj Serva

Rozhovor pripravila Magdaléna Lukáčová
FOTO: CESTY NITRA

Článok bol uverejnený v časopise Inžinierske Stavby/Inženýrské stavby