Nova trznica

Nová tržnica na Trnavskom mýte dostala zákonnú ochranu a záruku

Na sociálnej sieti o tom informoval starosta Nového Mesta Rudolf Kusý.

„Informáciu nám potvrdil Pamiatkový úrad SR, ktorý vo svojom rozhodnutí Novú tržnicu označil za unikátny verejný priestor s výnimočným architektonickým konceptom, ktorý spomedzi mála krytých tržníc postavených v 20. storočí na Slovensku výrazne vyčnieva,“ uviedol Kusý.

Podľa neho tak tržnica dostala zákonnú ochranu a záruku, že ako dielo s veľkou pamiatkovou a funkčnou hodnotou bude žiť ďalej.

Tržnica na Trnavskom mýte bola minulý rok zaradená do bratislavského celomestského zoznamu pamätihodností a tento rok ju pridali na zoznam pamätihodností Nového Mesta. Požiadavka na výstavbu novej centrálnej mestskej tržnice vznikla v roku 1975. Autorom projektu je slovenský architekt Ivan Matušík.

Zámerom bolo podľa Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave realizovať objekt, ktorý bude predstavovať prototyp tržnicového priestoru konca 20. storočia.

Nova trznica Bratislava pohlad na hlavny vstup
Nova tržnica Bratislava pohlaď na hlavný vstup, 2007 | Zdroj: Wikipedia

„Architekt navrhol progresívny konštrukčný systém, ktorý dal stavbe jedinečný výraz. Transparentnosť stavbe dal celosklenený obvodový plášť. Strojovú a klimatizačnú techniku autor umiestnil do priznaných rozvodných potrubí, ktoré vytvárajú v interiéri i exteriéri špecifickú, netradičnú dekoráciu,“ uvádza sa v evidenčnom liste pamätihodnosti mesta Bratislavy.

Mestskí pamiatkari v ňom podotkli, že nevhodné úpravy interiéru, ale najmä exteriéru (náter sklenených stien vonkajšieho plášťa) počas fungovania tržnice devalvujú inak kvalitnú a originálnu architektúru. Tržnica slúži svojmu účelu od roku 1983.

Nová tržnica v Bratislave

Architekt: Ivan Matušík
Spolupracovníci: Pavol Čížek, Alena Morávková
Klient: Národný výbor mesta Bratislavy
Dodávateľ: Hydrostav Bratislava