jadrová energia, plyn, ilustračná

Plyn aj jadro sú podľa Európskej komisie dôležité pri dosahovaní klimatickej neutrality

„Vybrané činnosti v oblasti plynárenstva a jadrovej energie sú v súlade s cieľmi EÚ v oblasti klímy a životného prostredia a umožnia nám urýchliť prechod od viac znečisťujúcich činností, ako je výroba uhlia, ku klimaticky neutrálnej budúcnosti,“ konštatuje EK.

Európska komisia (EK) v stredu predložila delegovaný akt v oblasti klímy. Aktom dopĺňa nariadenie o taxonómii, ktorá má smerovať súkromné investície do činností potrebných na dosiahnutie klimatickej neutrality. Kolégium komisárov dospelo k politickej dohode v súvislosti so znením aktu.

Vzhľadom na vedecké odporúčania a súčasný technologický pokrok sa EK domnieva, že pri transformácii zohrávajú úlohu aj súkromné investície do činností v oblasti plynárenstva a jadrovej energie, uviedla komisia v správe na svojej internetovej stránke.

Klimatická konferencia OSN priniesla slzy.
Klimatická konferencia OSN priniesla slzy. | Zdroj: Shutterstock

„Vybrané činnosti v oblasti plynárenstva a jadrovej energie sú v súlade s cieľmi EÚ v oblasti klímy a životného prostredia a umožnia nám urýchliť prechod od viac znečisťujúcich činností, ako je výroba uhlia, ku klimaticky neutrálnej budúcnosti,“ konštatuje EK.

V znení aktu sa stanovujú podmienky, na základe ktorých možno určité činnosti v oblasti jadrovej energie a plynárenstva pridať ako prechodné činnosti. Ide o to, že musia prispievať k prechodu na klimatickú neutralitu. Okrem toho činnosti v oblasti jadrovej energie musia spĺňať požiadavky bezpečnosti a činnosti v oblasti plynárenstva musia prispievať k prechodu od uhlia na obnoviteľné zdroje energie.

„EÚ je odhodlaná dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050. Dnes stanovujeme prísne podmienky, ktoré pomôžu mobilizovať finančné prostriedky na podporu tohto prechodu od škodlivejších zdrojov energie, akým je napríklad uhlie. Zároveň zvyšujeme transparentnosť trhu, aby investori vedeli pri všetkých investičných rozhodnutiach ľahko identifikovať činnosti v oblasti plynárenstva a jadrovej energie,“ uviedla Mairead McGuinnessová, eurokomisárka pre finančné služby, finančnú stabilitu a úniu kapitálových trhov.

Európsky parlament (EP) a Rada EÚ budú mať štyri mesiace na preskúmanie dokumentu a prípadné vznesenie námietok. Na vznesenie námietky zo strany Rady je potrebných aspoň 20 členských štátov, ktoré zastupujú aspoň 65 % obyvateľstva EÚ. Európsky parlament môže vzniesť námietku väčšinou hlasov svojich poslancov hlasujúcich v pléne.

SITA