Montáž okna do priestoru tepelnej izolácie

image 101635 25 v2

Pri plánovaní stavby v nízko­energetickom alebo pasívnom štandarde, kde je podmienkou tepelná izolácia obvodovej steny s veľkou hrúbkou, je potrebné riešiť umiestnenie okna tak, aby sa zachoval jeho prirodzený vzhľad vo výslednom obvodovom plášti. 

V rámci súčasných dostupných technológií sa bežne využíva metóda vykonzolovania okna pred nosné murivo. Tým sa zabezpečia potrebné tepelnotechnické a aj estetické požiadavky. S funkčnosťou a životnosťou to však môže byť horšie, a to z dôvodu najrozličnejších narýchlo vymyslených riešení, ktoré sú síce lacné, ale len málokedy funkčné a mnohokrát neoverené.

Umiestnenie okna do tepelnej izolácie sa dnes môže javiť ako rutina. Aj napriek tomu je však dôležité nepodceňovať technické riešenie samotného vykonzolovania, predovšetkým v prípade, ak sa predsadzujú veľké okenné zostavy s vysokou hmotnosťou. Otestované systémy na predsadenú montáž okien a dverí väčšinou garantujú únosnosť, vzduchovú nepriezvučnosť, minimálne tepelné mosty a dlhú životnosť. Jedným z takýchto riešení je stavebnicový predsadený systém nosných a zatepľovacích profilov, ktorý umožňuje vyloženie okna od 35 do 200 mm.

Montáž nosného profilu

Pred montážou sa odmeria potrebná dĺžka nosného profilu a skráti sa pomocou pílky na drevo. Minimálna veľkosť pripojovacej škáry sa riadi podľa STN 73 3134: 2014 (Stavebné práce. Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy. Požiadavky, zhotovovanie a skúšanie), vo všeobecnosti je 10 mm. Potom sa na nosný profil, ako aj očistenú a únosnú podkladovú konštrukciu bez prachu a námrazy nanesie štetcom impregnácia na zlepšenie priľ­navosti hybridných tmelov a lepidiel na nasiakavé podklady. Impregnácia sa nechá odvetrať približne 30 min a nanesie sa jednozložkové elastické lepidlo s veľmi vysokou počiatočnou pevnosťou.

Lepidlo sa nanesie pomocou ručnej alebo vzduchovej pištole v dvoch rovnobežných húseniciach s trojuholníkovým prierezom (dodávaná aplikačná špička) vo vzdialenosti približne 2 cm od okraja nosného profilu. Lepidlo je potrebné aplikovať najneskôr do 2 h od nanesenia impregnácie. Nanáša sa na všetky nosné profily, ktoré je potrebné nalepiť po celom obvode budúcej otvorovej výplne. Lepidlo by malo byť v rohoch dvakrát prekrížené. Nalepené nosné profily sa zabezpečia proti zaťaženiu oknom alebo balkónovými dverami dodatočným ukotvením vhodnými skrutkami podľa stavu a typu podkladovej konštrukcie. Je potrebné použiť minimálne tri skrutky/kotvy na 1 bm nosného profilu. Otvory na skrutky sa predvŕtajú vrtákom HSS.

Otvory v nosnom profile musia byť vždy menšie, ako je priemer hlavy skutky. Použitie okenných skrutiek (turboskrutiek) s valcovou hlavou nie je prípustné. Po priskrutkovaní nosných profilov sa spoje, napojenia a kúty profilov dodatočne utesnia lepiacim tmelom alebo jednozložkovým elastickým lepidlom. Nakoniec sa lepiacim tmelom nelepia zatepľovacie profily. Tmel sa nanáša v húseniciach alebo pásoch pomocou špeciálneho zubového hladidla. Do hotového rámu z nosných a zatepľovacích profilov sa vloží rám okna s nalepenými tesniacimi (nadpražie a ostenie) a komprimačnými páskami (spodný profil okna). Okno sa vyváži a ukotví. 

01 | Požadovaný rozmer nosného profilu
Pred montážou sa odmeria potrebná dĺžka nosného profilu a skráti sa pomocou pílky na drevo.

02 | Impregnácia nosného profilu
Na nosný profil sa štetcom nanesie impregnácia na zlepšenie priľnavosti hybridných tmelov a lepidiel na nasiakavé podklady.

03 | Impregnácia podkladovej konštrukcie
Impregnácia na zlepšenie priľnavosti hybridných tmelov a lepidiel na nasiakavé podklady sa nanesie aj na očistenú a únosnú podkladovú konštrukciu bez prachu a námrazy. Impregnácia sa nechá odvetrať približne 30 minút.

04 | Predvŕtanie otvorov
Do nosných profilov sa predvŕtajú vrtákom HSS otvory na skrutky. Otvory musia byť vždy menšie, ako je priemer hlavy skutky.

05 | Nanesenie lepidla
Na naimpregnované nosné profily sa nanesie jednozložkové elastické lepidlo v dvoch rovnobežných húseniciach s trojuholníkovým prierezom približne 2 cm od okraja profilu. Lepidlo by malo byť v rohoch dvakrát prekrížené.

06 | Nalepenie nosných profilov
Nosné profily sa nalepia po celom obvode budúcej otvorovej výplne. Nosný profil sa najskôr prilepí na spodnú stranu otvoru, potom na bočné a na vrchnú stranu v mieste nadpražia. Profily sa dôkladne pritlačia na stenu.

07 | Priskrutkovanie nosných profilov
Nalepené nosné profily sa priskrutkujú cez predvŕtané otvory do podkladovej konštrukcie vhodnými skrutkami podľa stavu a typu podkladovej konštrukcie. Je potrebné použiť min. tri skrutky na 1 bm nosného profilu. Spoje, napojenia a kúty profilov sa dodatočne utesnia lepiacim tmelom.

08 | Zatepľovacie profily
Lepiacim tmelom sa nelepia zatepľovacie profily. Tmel sa nanáša v húseniciach alebo pásoch pomocou špeciálneho zubového hladidla. Na rám okna sa na nadpražie a ostenie nalepí tesniaca páska. Na spodný profil okna sa nalepí komprimačná páska.

09 | Osadenie okna
Vonkajšia škára sa dodatočne utesní exteriérovou okennou fóliou. Do rámu z nosných a zatepľovacích profilov sa vloží rám okna. Vonkajšia strana rámu okna musí byť min. 2 mm za vonkajšou hranou nosného profilu.

Info o materiáli:

» Nosný profil na montáž predsadených okien v rovine tepelnej izolácie z tuhej polyuretánovej peny, bez obsahu halogenizovaných uhľovodíkov; súčiniteľ tepelnej vodivosti l = 0,07 W/(m . K); vodotesnosť systému do 1 050 Pa.

Čo budete potrebovať:

Nosný profil
PR007 Nosný profil – predsadené okná
na predsadenie 90 mm, profil: 1 400 × 90 × 90 mm
PR010 Nosný L profil
na predsadenie 120 až 200 mm, tvar písmena L, profil: 1 400 × 120 až 200 × 120 mm; hrúbka: 50 mm

Zatepľovací profil
PR008 Zatepľovací profil na predsadené okná
k profilu PR007, profil: 1 400 × 82 × 82 mm
PR012 Zatepľovací profil
k profilu PR010, profil: 1 000 × 70 až 150 × 70 mm

Impregnácia na zvýšenie priľnavosti tmelov a lepidiel
AT140 Primer na savé podklady
plechová dóza, 500 ml

Jednozložkové elastické lepidlo
SP340 Lepidlo na predsadené okná
kartuša 310 ml alebo plastová fólia 600 ml

Skrutky

Lepiaci tmel
SP050 Lepiaci tmel
kartuša 310 ml alebo plastová fólia 600 ml

Tesniaci tmel
SP525 Tesniaci tmel
kartuša 310 ml alebo plastová fólia 600 ml

Tesniaca páska
TP652 illmod Tri+
veľkosti: XS, S, M, L na šírky škár od 6 do 66 mm

Impregnovaná komprimačná ­multifunkčná páska
TP651 illmod Trio FBA
pre hĺbku podkladového profilu: 30, 35, 40 mm, šírka pásky: 5 až 10 mm (dĺžka: 10 m), 7 až 15 mm a 10 až 20 mm (dĺžka: 6,5 m)

Náradie a pomôcky
meter
pílka na drevo
štetec
ručná alebo vzduchová aplikačná pištoľ
akumulátorová alebo elektrická vŕtačka
vrták HSS
akumulátorový skrutkovač
zubové hladidlo
vodováha

Tip

Vyváženie a kotvenie okna
Okno sa po osadení do otvoru vyváži do vodorovnej polohy a ukotví sa vhodnými skrutkami. Styky pások alebo pások a okenných fólií sa dodatočne utesnia pomocou tesniaceho tmelu. Pripojovacie škáry musia byť vyhotovené ako vzduchotesné, tepelnoizolačné a tesné pri prívalovom daždi.

POZOR!

Správny rozmer nosného ­profilu
Správny rozmer nosného profilu sa získa podľa vzorca: šírka otvoru + 180 mm + 2 × šírka pripojovacej škáry, výška otvoru + 2 × šírka pripojovacej škáry.

 

TEXT: spracované z podkladov firmy tremco illbruck
FOTO: tremco illbruck

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 2/2018.