ytong dialog 2019 pozvanka web SK FIN 1

Mení sa prístup k navrhovaniu budov po 2021? Odpovie Ytong Dialog!

Akým zásadným spôsobom sa požiadavka na stavanie takmer nulových budov premietne do návrhov a posudzovania budov a akou mierou sa na hodnotení budov budú podieľať technické zariadenia? Dozvieme sa priamo z úst energetických špecialistov. Stretnite sa s kolegami, ktorí majú za sebou už mnoho realizácií, ktoré spĺňajú chystané normy. V najväčších mestách Slovenska sa opäť koná stretnutie so zástupcami spoločnosti Xella a externými energetickými špecialistami, ktorí vás na tieto zmeny pripravia a ponúknu rad riešení. Hlavnou témou nie sú zmeny noriem a legislatívy, ale spôsob navrhovania praktických a funkčných riešení.

Tému návrhu z pohľadu predpisov o energetickej hospodárnosti budov spracoval Ing. Pavol Podmalík zo spoločnosti Delphia. Spoločnosť Xella, výrobca značiek Ytong, Silka a Multipor už s predstihom vyvinula riešenia, ktoré bez problémov umožnia stavať domy v takmer nulovom štandarde. Regionálni technickí poradcovia predstavia ukážky skladby konštrukcií a ich použitie.

Návrhu energeticky hospodárnej budovy s ohľadom na ekologické hľadiská a celkový pohľad na udržateľnosť sa bude venovať energetický expert Ing. Petr Keller. Stavať podľa nových noriem je samozrejmosť – ako to dosiahnuť s maximálnou rýchlosťou, presnosťou a úsporne? Veľkoformátová výstavba je rozvíjajúcim sa trendom, ktorý ponúka podstatnú konkurenčnú výhodu pri veľkých stavbách. Spoločnosť Xella má za sebou prvé realizácie a skúsenosti, ktoré predstaví na konkrétnych stavbách manažérka tejto výstavby Ing. Lucie Šnajdrová.

Ďalším výrazným trendom, ktorý bude expandovať v najbližších rokoch, je digitálne plánovanie BIM. Spoločnosť Xella venuje veľkú pozornosť tomu, aby projektovanie so systémovými prvkami bolo pripravené na jednoduché projektovanie a tento projekt predstaví Ing.arch. Zdeněk Podlaha.

www.ytong-dialog.sk/
www.ytong.sk/aktuality_ako-stavat-po-roku-2020.php