Medzinárodná konferencia Pasívne domy 2011 - Výzva na zasielanie príspevkov

Medzinárodná konferencia Pasívne domy 2011 – Výzva na zasielanie príspevkov

Konferencia prinesie nielen najnovšie informácie, ale aj spôsob, ako prostredníctvom pasívnych domov splniť požiadavku Európskej smernice 2010/31/EÚ, aby sa od 31.12. 2020 stavali všetky nové budovy s takmer nulovou spotrebou energie. Súčasne s konferenciou sa uskutoční veľtrh materiálov, výrobkov a služieb pre pasívne domy, kde sa účastníci a široká verejnosť budú môcť zoznámiť s ponukou produktov v tejto oblasti.

Pri tejto príležitosti vás chceme osloviť výzvou na zaslanie príspevku na jednu z tém konferencie:

  • Architektonické, urbanistické a konštrukčné riešenia
  • Rekonštrukcie podľa konceptu pasívneho domu
  • Fotovoltické systémy a technika
  • Systémy vykurovania, prípravy ohriatej pitnej vody
  • Vzdelávanie a kontrola kvality

Svoj príspevok môžete vložiť na do formuláru na stránke:
www.2011.iepd.sk

Termín uzávierky prijímania abstraktov je 10.6.2011.

Členmi odborného výboru sú:

Ing. Jan Bárta, (CPD, CR)
Ing. Josef Chybík, CSc (Fa VUT,Brno, CR)
Ing. arch. Robert Špaček, CSc (Fa STU,Bratislava)
Ing. arch. Henrich Pifko, PhD (Fa STU,Bratislava)
Mgr. art. Bjorn Kierulf (Createrra s.r.o.)
Ing. Martin Růžička (Penatus s.r.o.)
prof. Ing. Jan Tywoniak CSc. (FSv ČVUT, Praha, CR)
Ing. arch. Josef Smola (Kadet, CR)
Ing arch. Lorant Krajcsovics (iEPD)

Zdroj: Inštitút pre energeticky pasívne domy
Foto: Dano Veselský

–>–>