image 74779 25 v1
Galéria(6)

Klasik pre všetky typy betónov

CLASSICCEM je univerzálny cement pre všestranné použitie s veľmi dobrou spracovateľnosťou, objemovou stálosťou a rýchlejším nárastom počiatočných pevností, určený pre všetky typy betónov a mált v bytovej a občianskej výstavbe.

1 final classicem tien
2 CLASSICCEM Graf pevnosti
3 CLASSICCEM omietky potery IMG 7329
5 Zakl pasy 3
Emisie

Dosahuje vysoké počiatočné 2-dňové pevnosti v rozmedzí od 14 do 19 MPa a normalizované 28-dňové pevnosti 42 až 49 MPa, čím tento cement vysoko prekračuje minimálne pevnosti stanovené normou.

Vďaka svojim vlastnostiam je vhodný pre výrobu prostého betónu a železobetónu do vyšších pevnostných tried (C25/30), na väčšie betónové plochy, podkladové betóny a na betonáže základov a základových dosiek. Rýchlejší nárast počiatočných pevností umožňuje použiť CLASSICCEM aj na výrobu drobných pohľadových prvkov (tvárnice, betónové ploty), kde sa vyžaduje rýchla možnosť oddebnenia.

Veľmi dobrá spracovateľnosť ho predurčuje na výrobu omietok a poterov a umožňuje dlhšiu manipuláciu pri ukladaní betónu. Vďaka mimoriadnej plasticite a dobrej čerpateľnosti je vhodný aj pre strojové spracovanie (strojové potery a omietky) a je vhodný aj pre podlahy s podlahovým kúrením vďaka plynulému prechodu tepla. CLASSICCEM má miernu dolnosť voči síranovej agresivite pôdy (do chemického prostredia max. XA1).

Redukovaním emisií CO2 pri výrobe CLASSICCEMu prispieva výrobca k trendu trvalo udržateľnej výstavby a environmentálne zodpovedných výrobkov.

CLASSICCEM (CEM II/B-S 32,5 R), viac informácií na www.cemmac.sk