Inovatívne energetické centrum Rimavská Sobota
Galéria(2)

Inovatívne energetické centrum Rimavská Sobota

Skupina STEFE SK predstavila prvý zdroj na výrobu tepla a elektriny na báze zemného plynu, biomasy a slnečnej energie. Inovatívne energetické centrum (IEC) Rimavská Sobota začne dodávať energiu od marca 2011.

Zástupcovia skupiny STEFE SK, spoločností STEFE ECB, s. r. o., a ENERGOBYT, spol. s r. o., a mesta Rimavská Sobota dňa 1. 6. 2010 slávnostne položili základný kameň IEC Rimavská Sobota. Nový zdroj na výrobu tepla a elektrickej energie bude využívať 3 zdroje – biomasu, slnečnú energiu a zemný plyn. Výstavba IEC Rimavská Sobota potrvá do marca 2011 a svojim odberateľom bude po uvedení do prevádzky dodávať teplo a elektrinu spoľahlivým, efektívnym a ekologickým spôsobom. Celková investícia skupiny STEFE SK do projektu IEC Rimavská Sobota dosiahne 5,2 mil. €.

„Inovatívne energetické centrum v Rimavskej Sobote je prvé svojho druhu na Slovensku. Po zdrojoch na biomasu, ktoré sme s partnermi spustili pred dvoma rokmi v Revúcej a tento rok vo Veľkom Krtíši, je IEC Rimavská Sobota ďalším krokom našej skupiny smerom k výrobe energie z obnoviteľných zdrojov,“ uviedol Peter Trummer, predseda predstavenstva STEFE SK, a. s. „Pri výrobe tepla a elektriny budeme kombinovať dva obnoviteľné a jeden tradičný zdroj, vďaka čomu dosiahneme bezpečnú a ekologickú prevádzku. Keďže máme na výber viac zdrojov energie, budeme vždy voliť tú najvýhodnejšiu kombináciu,“ dodal Trummer.

IEC Rimavská Sobota zároveň podporí využitie lokálnych surovín (biomasy) a miestnej pracovnej sily, pričom vyrobené teplo zostane v regióne vo forme vykurovania domácností a dodávok teplej úžitkovej vody. Z ekologického hľadiska je tiež dôležité, že biomasa, ktorá by v opačnom prípade ostala nevyužitá v prírode, sa bude zhodnocovať.

Realizátorom projektu IEC Rimavská Sobota je dcérska spoločnosť STEFE ECB. Služby dodávky tepla a teplej úžitkovej vody do objektov v Rimavskej Sobote bude zabezpečovať spoločnosť ENERGOBYT, ktorej majoritným vlastníkom je STEFE SK, a zvyšných 41 % vlastní mesto Rimavská Sobota. V rámci modernizácie tepelného hospodárstva v Rimavskej Sobote investuje ENERGOBYT v rokoch 2010 a 2011 ďalších 5 mil. € do obnovy teplovodných rozvodov s cieľom znížiť tepelné straty v rozvodoch, ako aj do inštalácií viac ako 100 kompaktných odovzdávacích staníc tepla v bytových domoch.

Energia bude v IEC Rimavská Sobota vznikať tromi spôsobmi:

  1. z biomasy – kotol na spaľovanie drevnej štiepky s tepelným výkonom 5 MW bude v prevádzke iba počas vykurovacej sezóny a vyrobí potrebné teplo pre sústavu centrálneho zásobovania teplom v Rimavskej Sobote;
  2. zo zemného plynu – kogeneračná jednotka na báze plynového motora zabezpečí vysokoúčinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla. Motor s elektrickým výkonom 1,5 MW bude dodávať vyrobenú elektrickú energiu do distribučnej siete Stredoslovenskej energetiky (SSE) a zároveň pokryje celoročnú potrebu tepla na prípravu teplej úžitkovej vody v Rimavskej Sobote;
  3. zo slnečnej energie – fotovoltické panely s elektrickým výkonom 26 kW, inštalované na streche skladu paliva, dodajú elektrickú energiu do distribučnej siete SSE.

Predpokladaný ročný objem výroby IEC Rimavská Sobota je 11,8 GWh elektrickej energie a 33 GWh, resp. 118 800 GJ tepla.

(Seesame)