Hospodárske výsledky spoločnosti INCON

Spoločnosť INCON, najväčší slovenský výrobca okien s pätnásťročnou históriou výroby, investoval v roku 2006 do rozvoja výroby takmer 70 miliónov Slovenských korún. Do konca tohto roku by mal vyrobiť 120 000 okien pri celkovom obrate 650 miliónov korún.

INCON je slovenská súkromná firma, bez podielu zahraničného kapitálu. Viacerými investíciami dosiahla popredné postavenie nielen medzi slovenskými výrobcami, ale aj v rámci vyspelej Európy.

V roku 2006 dosiahol celkový počet vyrobených okien číslo 100 000, celkový obrat spoločnosti prekročil polmiliardovú hranicu a počet zamestnancov sa priblížil k 150. V roku 2006 bola zároveň ukončená investícia do štvrtej výrobnej haly. Celkovo v tomto roku INCON investoval na zvýšenie kvality okien a výrobných a skladovacích kapacít takmer 70 miliónov Slovenských korún.

Spoločnosť INCON rastie rýchlejšie ako trh, preto každým rokom zvyšuje objem výroby. V roku 2007 spúšťa INCON výrobu na tretej a štvrtej výrobnej linke, ktoré sú ešte viac automatizované, ako doterajšie výrobné technológie. Do konca tohto roku by mal vyrobiť 120 000 okien pri celkovom obrate 650 miliónov korún. V súčasnosti má INCON viac ako 180 zamestnancov a 140 externých spolupracovníkov pre montáž a dopravu.

Hospodárske výsledky za rok 2006 – INCON spol. s r.o. (údaje v tis. Sk)
Celkové výnosy 551 147
Investície
68 832
Tržby z predaja na export
23 315