Jadrová elektráreň Jaslovské Bohunice

Elektrina z Gabčíkova rozbehla Jaslovské Bohunice, Slovensko je pripravené na prípadný blackout

Na západe Slovenska urobili elektrárne skúšku štartu z tmy. Dopadla úspešne.

Slovensko je pripravené na prípadný blackout. Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS), v spolupráci so Slovenskými elektrárňami, Vodohospodárskou výstavbou a Západoslovenskou distribučnou (ZSD) uskutočnila v sobotu reálny test stavu energetickej núdze, simulujúc masívny výpadok elektriny na západnej časti Slovenska, tzv. skúšku štartu z tmy.

„Testovaný blackout sa v sobotu zvládol. Elektrina z Gabčíkova rozbehla Jaslovské Bohunice. Skúška bola úspešná, všetky zariadenia boli pripojené podľa pôvodného plánu a dodržali sa i všetky limity prevádzkovej a jadrovej bezpečnosti,“ informovala hovorkyňa SEPS Sandra Čičová Kotzigová.

Skúška prebiehala v oddelenej časti elektrizačnej sústavy medzi poskytovateľom služby obnovy Vodnou elektrárňou Gabčíkovo a systémovou elektrárňou, ktorej v prípade potreby bude poskytnuté napätie na naštartovanie z tmy – Atómovou elektrárňou Bohunice V2.

Posledné rozsiahle blackouty v Európe majú niekoľko spoločných menovateľov, a to oslabenie elektrizačnej sústavy vplyvom plánových odstávok vedení, preťažovanie vedení a prvkov sústavy všeobecne, veľké prenosy elektriny na dlhé vzdialenosti a problémy s výkonovými bilanciami medzi oblasťami.

SITA