Domex vlani s poklesom tržieb a nárastom zisku

Stavebno-inžinierska spoločnosť Domex, s.r.o. Bratislava zaznamenala v minulom roku pokles tržieb a zároveň výrazný rast zisku. Tržby za vlastné výrobky a služby totiž poklesli medziročne o 8,4 % na 223,6 mil. Sk, kým rok predtým tieto tržby vzrástli o 67,7 %. Na druhej strane po poklese čistého zisku v roku 2004 o 44 %, v minulom roku zisk po zdanení zaznamenal viac ako päťnásobný rast na 7,4 mil. Sk.

Ako ďalej vyplýva z informácií zverejnených spoločnosťou, v sledovanom období sa pridaná hodnota firmy dostala do záporných 24,4 mil. Sk, kým rok predtým dosiahla kladnú úroveň 23,9 mil. Sk. Významne však k výnosom vlani prispeli ostatné výnosy z hospodárskej činnosti, ktoré predstavovali 46,3 mil. Sk.

Majetok firmy, s ktorým ku koncu minulého roka disponoval Domex, dosiahol hodnotu 50,2 mil. Sk a obežný majetok z toho tvoril 82 %. Krátkodobé pohľadávky pritom evidovala firma v sume 20,2 mil. Sk. Vlastné imanie krylo majetok na 34,4 %. Na celkových záväzkoch v objeme 32,9 mil. Sk sa krátkodobé záväzky podieľali 80 % a bankové úvery a výpomoci 18 %.

Firma Domex vznikla v roku 1991. Zameriava sa na realizáciu inžinierskych, priemyselných, bytových, občianskych a dopravných stavieb či na investorskú, inžiniersku a sprostredkovateľskú činnosť v stavebníctve. Firma pôsobí aj na nemeckom trhu, pričom zahraničné výkony predstavujú podľa internetovej stránky spoločnosti 30 % z celkového ročného objemu výkonov. V súčasnosti zamestnáva 105 stálych pracovníkov.

Zdroj: SITA