Chata pod Rysmi bude mať strechu z titánzinku
Galéria(6)

Chata pod Rysmi bude mať strechu z titánzinku

V minulom roku sa naši kolegovia na Slovensku zúčastnili začiatku rekonštrukčných prác na Chate pod Rysmi, ktorá sa tak stala jednou z najvyššie položených stavieb realizovaných z titánzinku RHEINZINK v strednej Európe. Stavba svojím umiestnením vzbudzuje rešpekt a zaslúženú pozornosť. K stavbe napríklad nevedie nijaká prístupová cesta a všetok materiál sa musí plánovite dovážať vrtuľníkom.

Firma RHEINZINK poskytuje technické poradenstvo i k stavbe v takýchto extrémnych podmienkach. O tom, že stavba určite nevzniká jednoducho, si najlepšie utvoríte obraz zo zápisov v stavebnom denníku, ktorý máme k dispozícii:
Zápis z 11. 10. 2010: Začiatok septembra 2010 bol na Chate pod Rysmi hektický. Príliš skoro prišlo prvé veľké sneženie a telefónne linky boli horúce od nervóznych telefonátov. Už o niekoľko hodín sa však situácia upokojila. Definitívne sa rozhodlo, že postavená väčšia časť stavby sa zazimuje, zabezpečí proti vnikaniu snehu a pred lavínami a do konca októbra sa bude pokračovať v ďalších prácach na tejto časti chaty.

Chata pod Rysmi, titánzinok, strecha

V piatok 3. 9. 2010 bol na stavbe 8. kontrolný deň za účasti zástupcov firmy RHEINZINK – dodávateľa strešnej krytiny a opláštenia, stavbyvedúceho, stavebného dozoru a zástupcu investora. Na kontrolnom dni sa dohodol postup prác, ktoré treba vykonať ešte do začiatku zimnej uzávery doliny, a skontrolovali sa práce vykonané od posledného kontrolného dňa.

Chata pod Rysmi, titánzinok,strecha

V predposledný októbrový týždeň vypuklo krátke babie leto a stavebné práce sa výrazne pohli najmä v opláštení postavenej časti chaty. Môžete vidieť precíznu prácu majstrov na vonkajšom titánzinkovom opláštení RHEINZINK. Plech je kvalitne a husto uchytávaný, aby odolal každému vetru. Pekné počasie trvalo krátko, ale vnútri pokračuje realizácia drevených obkladov vrátane náterov a cementovej stierky pod dlažbu. Osadili sa vonkajšie kovové vchodové dvere. Keď sa vyčasí, a predpoveď to našťastie sľubuje, treba dokončiť opláštenie celej postavenej časti chaty.

Chata pod Rysmi, titánzinok,strecha

Zápis zo 16. 11. 2010: Stavebná sezóna na Chate pod Rysmi sa definitívne skončila 31. októbra 2010. Štyri dni predtým, 27. 10. 2010, bol na chate posledný kontrolný deň a zároveň i stavebný výbor. Viac než polovica chaty je postavená, v objeme potrebného vyvezeného materiálu sme ešte ďalej. Vnútorné priestory sa zmenili na nepoznanie. Z technického hľadiska je najproblematickejšia provizórna protilavínová nábehová stena novopostavenej časti chaty. Je vystužená a zavetrovaná tak, ako to podmienky najlepšie dovolili. V stavebnej činnosti sa bude pokračovať 15. 6. 2011.

Chata pod Rysmi, titánzinok,strecha

Všetci určite netrpezlivo očakávajú príchod teplých jarných, či skôr letných mesiacov, keď sa práce budú môcť znovu rozbehnúť.

Zdroj: Laco Gancarčík, predseda stavebného výboru www.james.sk

Foto: Peter Valo a Igor Koller