bytove budovy v sutazi progresivne cenovo dostupne byvanie
Galéria(2)

Bytové budovy v súťaži Progresívne, cenovo dostupné bývanie

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR už od roku 1998 každoročne organizuje súťaž Progresívne, cenovo dostupné bývanie. Aktuálny 16. ročník bol vypísaný v januári 2013 a jeho predmetom sú bytové budovy dokončené a skolaudované na území SR v priebehu roka 2013. Prihlášky do súťaže ministerstvo prijíma do 31. januára 2014.

bytove budovy v sutazi progresivne cenovo dostupne byvanie 7449 big image
Súťaž je vypísaná v týchto štyroch kategóriách:

  • bytové domy s úsporným riešením bytov,
  • rodinné domy,
  • formy bývania odlišného štandardu,
  • obnova bytového fondu v bytových domoch a prestavba nebytových priestorov na byty.

Cieľom súťaže je podporovať a propagovať výstavbu progresívnych a cenovo dostupných riešení bytov, výstavbu bytov nižšieho štandardu a ubytovacích zariadení pre občanov v hmotnej alebo sociálnej núdzi a prostredníctvom najúspešnejších realizácií prezentovať príklady cenovo dostupnej výstavby.
Prihláška do súťaže, súťažné podmienky a ďalšie informácie sú dostupné na adrese:
http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=135681.

Bližšie informácie poskytne:
Odbor koncepcie bývania a mestského rozvoja na telefónnych číslach: 02/59 364 205, 02/59 364 343, prípadne elektronicky na adrese: eva.suraniova@mindop.sk.

Ukážky ocenených stavieb z predchádzajúceho ročníka (Vysoké Tatry, Ždaňa, Bošany, Krásna Ves)
      

Zdroj a foto: MVDRR SR