Osempodlažný bytový dom má posledné podlažie ustúpené.

Bratislava zlepšuje oblasť nájomného bývania

Do konca volebného obdobia má mať Bratislava viac ako 1 500 bytových jednotiek v rôznom štádiu rozpracovanosti. Hlavné mesto zlepšuje situáciu v oblasti nájomného bývania. Informovala o tom hovorkyňa magistrátu Katarína Rajčanová.

„Hlavné mesto podniká kroky na rozširovanie kapacity mestských nájomných bytov a zvýšenia dostupnosti bývania. Tými sú rekonštrukcie starších mestských bytov, vlastná výstavba, ďalšia vyhlásená architektonická súťaž na nájomné bytové domy aj naštartovanie inovatívnej spolupráce s developermi,“ uviedla s tým, že do konca volebného obdobia bude mať Bratislava spolu viac ako 1 500 bytových jednotiek v rôznom štádiu rozpracovanosti, ktoré pribudnú do bytového fondu mesta.

Bratislava má veľmi málo mestských nájomných bytov. „Problematike nájomných bytov sa od roku 2019 aktívne venujeme. Jedným z výsledkov je aj mestským zastupiteľstvom schválená Koncepcia mestskej bytovej politiky na roky 2020 – 2030,“ vysvetlila hovorkyňa.

Koncepcia jasne pomenúva víziu mesta a spôsoby, ako sa Bratislava môže popasovať s akútnym nedostatkom dostupného bývania. Zároveň predstavuje nástroj, ktorý mesto uplatňuje pri rokovaniach o bytovej výstavbe so svojimi partnermi.

„Nové byty budeme postupne získavať budovaním a obnovou mestského bytového fondu, aj spoluprácou so súkromným sektorom, súčasne pracujeme aj na riešení dostupného bývania pre sociálne ohrozené skupiny,“ dodala.

V spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom (BSK) a mestskou časťou Záhorská Bystrica mesto pracuje na revitalizácií prázdneho areálu bývalého učilišťa. Rekonštrukciou objektu, ktorý v minulosti slúžil ako internát, získa mesto v budúcom roku nových 62 nájomných bytov.

„Pracujeme aj na rekonštrukciách starších bytov, ktoré sú aktuálne neobývané, pretože to ich technický stav neumožňuje. Technická obnova prebieha od novembra 2021 a ukončená bude na jar tohto roka,“ spresnila Rajčanová s tým, že renováciou získajú 55 bytov, ktoré budú môcť poskytnúť čakateľom v poradovníkoch na nájomný byt.

Mestu sa po rokoch podarilo oživiť organizáciu, ktorej hlavnou úlohou bude stavať, prenajímať a spravovať mestský nájomný bytový fond. Bratislavská organizácia bývania vznikla transformáciou neziskovej organizácie Spoločnosť pre rozvoj bývania Bratislava.

„Staronová organizácia je už v 100-percentnom vlastníctve mesta. Jej úlohou bude iniciovať, koordinovať a realizovať na pozemkoch mesta mestskú bytovú výstavbu,“ ozrejmila hovorkyňa. Bratislava rozbehla aj vlastnú výstavbu nájomných bytov. V povoľovacom procese sú dva mestské projekty na bytové domy – na Muchovom námestí v Petržalke a na Terchovskej ulici v Ružinove.

Na tretí projekt v lokalite Janíkov dvor v decembri Metropolitný inštitút Bratislavy vyhlásil architektonickú súťaž. „Tento rok chceme pripraviť ďalšie dve architektonické súťaže na bytové domy,“ doplnila.

Hlavné mesto zároveň pripravuje verejné obstarávanie na nákup 100 bytov, ktoré už sú alebo v krátkom čase budú vo výstavbe. „Uskutočnili sa prípravné trhové konzultácie, do ktorých sa zapojilo osem najväčších developerských spoločností pôsobiacich v Bratislave,“ uviedla Rajčanová.

Na nákup či výstavbu dostatočného počtu nových bytov má Bratislava ako samospráva limitované finančné zdroje. Jedným z riešení, o ktorých hovorí aj Koncepcia mestskej bytovej politiky 2030 – 2030, je právomoc mesta zmeniť územný plán vo verejnom záujme.

„Máme vypracovanú Urbanistickú štúdiu umiestnenia nájomného bývania na území Bratislavy, ktorá preverila možnosti umiestnenia nájomného bývania vo vybraných lokalitách na mestských pozemkoch, ako aj na pozemkoch súkromných investorov,“ vysvetlila hovorkyňa mesta.

Bratislava po odbornom posúdení vybrala 13 lokalít v rôznych mestských častiach, kde plánuje stavať nové nájomné byty. Urbanistická štúdia navrhuje zmeny funkčného využitia v lokalitách s dostatočne vybudovanou základnou občianskou vybavenosťou, dopravnou a technickou infraštruktúrou.

„Zmenou platného územného plánu vieme na mestských pozemkoch v najbližších rokoch postaviť až 863 bytových jednotiek,“ priblížila Rajčanová s tým, že zmenou územného plánu vo verejnom záujme vedia zvýšiť počet bytov aj spoluprácou so súkromným sektorom.

SITA