Austrotherm Atikový prvok

Zhotovenie okrajov plochých striech rýchlo a bez tepelných mostov

Atikový prvok, novinka od spoločnosti Austrotherm, je vynikajúco izolujúci prefabrikovaný prvok na zhotovenie staticky nenamáhaných atík. Tento ľahký výrobok prináša dve hlavné výhody. Na jednej strane je ním možné zhotoviť atiku plochých striech bez tepelných mostov, na druhej strane predstavuje pre zhotoviteľa rýchlu, jednoduchú a nákladovo efektívnu alternatívu k tradičnej atike, na ktorú je vo väčšine prípadov potrebné množstvo rozličného materiálu, cenovo drahé debniace dielce ako aj dodatočná izolácia tradičnej atiky.

Atikový prvok 06
Atikový prvok 05
Atikový prvok 04
Atikový prvok 03
Atikový prvok 02
Atikový prvok 01

Porovnanie stavby s Austrotherm Atikovým prvkom a štandardnej metódy zhotovenia atiky s použitím betónu.

Štandardná metóda zhotovenia atiky pomocou betónových debniacich tvárnic a dodatočných tepelnoizolačných prvkov

tandardná metóda zhotovenia atiky pomocou betónových debniacich tvárnic a dodatočných tepelnoizolačných prvkov

1 Austrotherm XPS® TOP 30 SF
2 Hydroizolácia
3 Spádová izolačná doska Austrotherm EPS® W30 PLUS
4 Plochá strecha Austrotherm Resolution®
5 Parozábrana
6 Strop
7 Atikový múr
8 Oplechovanie atiky
9 Fasádna izolačná doska Austrotherm Resolution®

Metóda zhotovenia atiky pomocou atikového prvku Austrotherm – ušetrí náklady na materiál a čas

Metóda zhotovenia atiky pomocou atikového prvku Austrotherm – ušetrí náklady na materiál a čas

1 Atikový prvok Austrotherm
2 Austrotherm XPS® TOP 30 SF
3 Hydroizolácia
4 Spádová izolačná doska Austrotherm EPS® W30 PLUS
5 Plochá strecha Austrotherm Resolution ®
6 Parozábrana
7 Strop
8 Oplechovanie atiky
9 Fasádna izolačná doska Austrotherm Resolution®

Austrotherm Atikový prvok je vhodný pre nízkoenergetické, ako aj pasívne domy. Pre tieto prípady Austrotherm ponúka produkt s veľmi dobrou lambdou a to iba 0,037 W/(mK) v prípade atiky z bieleho EPS (expandovaného polystyrénu), alebo na požiadanie v prípade atiky zo sivého GrEPS (grafitového expandovaného polystyrénu) s lambdou 0,031 W/(mK).

Žiadne tepelné mosty: porovnanie so štandardnou metódou zhotovenia atiky s použitím betónu

Atikový prvok 10

Atikový prvok 11

V porovnaní so štandardnou atikou nemôžu vzniknúť tepelné mosty. Priebeh teploty je kontinuálny cez celý zateplený vonkajší plášť objektu. Týmto sa úspešne zamedzí možnej tvorbe plesní.

Kompaktné riešenie

Austrotherm Atikový prvok rieši atiku komplexne ako celok, je už vo výrobnom závode opatrený piesočnou povrchovou úpravou odolnou voči poveternostným vplyvom, PVC uholníkom na prikotvenie atiky, 3 ° spádom hornej hrany a dvoma integrovanými PVC pásmi na uchytenie oplechovania. Podstatou Austrotherm Atikového prvku je vytvorenie kompaktného rýchleho riešenia atiky, ako aj jeho nízka hmotnosť umožňujúca jednoduchú manipuláciu na stavbe, optimálnu logistiku s nízkou spotrebou materiálu.

Austrotherm Atikový prvok je možné použiť so všetkými bežnými strešnými skladbami: strechy so štandardným poradím vrstiev, strechy s obráteným poradím vrstiev, pri novostavbách, ako aj pri rekonštrukciách a obnovách starých budov.

Výhody:
• Homogénny prvok
• Možnosť realizácie na každej stavbe
• Je potrebná len jedna profesia
• Žiadna špeciálna realizácia: zhotovenie môže vykonať stavebný majster, izolatér striech, fasádnik, alebo klampiar

Nákladovo optimalizované spracovanie

Pri práci s Austrotherm Atikovým prvkom je potrebných menej pracovných krokov ako pri klasickom zhotovení atiky a tým sa taktiež značne urýchli celkové zhotovenie atiky. Je štandardne vyrábaný v šírke 30 až 50 cm, vo výške 40 až 70 cm a v dĺžke 200 cm.

V prípade potreby vie Autrotherm zákazníkovi ponúknuť Atikový prvok vo variabilných rozmeroch a tvaroch, ktoré budú najlepšie spĺňať špecifické požiadavky danej stavby. Vďaka jadru z EPS je prefabrikovaný Atikový prvok v krátkom čase jednoduché prirezať želaným dĺžkovým rozmerom priamo na stavbe.

www.austrotherm.sk

ZDROJ: PR článok spoločnosti Austrotherm, s.r.o.