ASB Stavebná firma roka: Objavte nominované firmy a hlasujte za favorita

Časopis ASB hodnotí najlepšie stavebné firmy, developerské spoločnosti a významné osobnosti v súťaži ASB GALA už 15. rok. Už v uplynulom ročníku nastali zásadné zmeny v kategóriách, v systéme kvalifikácie, nominácie i hodnotenia spoločností. Predstavujeme vám spoločnosti nominované v kategórii Stavebná firma roka.

Zapojte sa do hlasovania verejnosti a vyhrajte ročné predplatné jedného z 8 časopisov

Všetky informácie o ASB GALA

AVA-stav, s. r. o.

Spoločnosť AVA-stav, s. r. o., je dynamicky sa rozvíjajúca stavebná spoločnosť založená v roku 2008. Počas svojej existencie sa zaradila medzi významné spoločnosti na slovenskom stavebnom trhu. Realizuje všetky druhy stavieb v pozemnom, dopravnom a ekologickom staviteľstve.

avastav

Spoločnosť si zakladá na profesionalite, odbornosti, využíva know-how získané dlhoročnými skúsenosťami, uplatňuje filozofiu bezpodmienečnej kvality a spolupracuje s osvedčenými obchodnými partnermi.

Medzi najúspešnejšie realizácie spoločnosti patrí Múzeum moderného umenia Danubiana.

EUROVIA SK, a.s.

Firma patrí k najvýznamnejším stavebným spoločnostiam na slovenskom trhu. V posledných rokoch realizovala a odovzdala do užívania diaľnicu D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno, Nosný systém MHD Bratislava, obchvat Bardejova či komplexne zmodernizovanú električkovú sieť v Košiciach.

Eurovia logoV súčasnosti je vďaka svojim bohatým skúsenostiam vedúcim členom združenia pri výstavbe diaľničného úseku D1 Prešov, západ – Prešov, juh. Základné princípy, ako sú včasne a kvalitne odvedená práca pri dodržiavaní najprísnejších pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci či skúsení zamestnanci, ktorí pristupujú ku každému projektu osobitne a zodpovedne, ostávajú kľúčovým znakom úspechu spoločnosti.

EUROVIA SK nezabúda ani na spoločenskú zodpovednosť, pričom významnou mierou participuje aj v environmentálnej oblasti.

IN VEST, s. r. o.

IN VEST, s. r. o. je popredná slovenská stavebná firma. Profiluje sa ako komplexný zhotoviteľ stavebných diel v oblasti pozemného staviteľstva – kontraktor a výrobca železobetónových prefabrikovaných konštrukcií.

Invest

Divízia stavebníctvo zrealizovala za viac ako dvadsať rokov stovky stavieb v oblasti priemyselnej a občianskej výstavby, z ktorých viaceré boli ocenené. Medzi významné realizácie patrí napríklad bytový dom Mondrian, polyfunkčný dom OCTOPUS HABITAT, nákupno-zábavné centrum Galéria MLYNY v Nitre či výrobný závod MEVIS v Šamoríne.

Okrem realizácie stavebných častí investičných celkov realizuje aj montáže technologických diel.

Filozofiou firmy je férovosť, ktorú uplatňuje v prístupe k investorovi, kooperujúcim firmám, zamestnancom a k spoločnosti.

STRABAG s.r.o.

Dcérska spoločnosť európskeho stavebno-technologického koncernu STRABAG už roky patrí medzi lídrov slovenského stavebníctva. Pôsobí v oblasti dopravného a železničného staviteľstva a je aj výrobcom a dodávateľom asfaltových a betónových zmesí.

STRABAG sro

Tímová práca skúsených odborníkov, široká sieť pobočiek, využívanie moderných technológií a inovatívne technické riešenia prinášajú zákazníkom vysokú kvalitu za priaznivú cenu. V roku 2019 jej Európska komisia udelila ako prvej slovenskej firme prestížne environmentálne ocenenie EMAS Award.

Medzi jej unikátne projekty patrí aj motokárová dráha v Orechovej Potôni, ktorá ako jediná na Slovensku spĺňa požiadavky Medzinárodnej automobilovej federácie (FIA).

TuCon, a. s.

Stavebná spoločnosť TuCon, a. s., sa špecializuje na sortiment prác podzemného a inžinierskeho staviteľstva.
tucon

Spoločnosť sa podieľala na výstavbe viacerých tunelov na Slovensku (Žilina, Ovčiarsko, Považský Chlmec, Prešov…), realizovala výstavbu tunelov v Nemecku, Švajčiarsku, Nórsku, na Islande, v Grónsku či v Butháne. V súčasnosti realizuje výstavbu tunela Bikoš v rámci projektu Rýchlostná cesta R4 Prešov – severný obchvat.

Venuje sa tiež inžinierskym stavbám, medzi najčerstvejšie patrí realizácia stavieb Záhorská Bystrica – vodojem, prívodné a zásobné potrubie a Veľké Leváre – sanácia verejného vodovodu.