image 79719 25 v1

ASB GALA 2016: Poznáme nominovaných!

Pätica nominovaných v každej z troch kategórií je už známa. Vzišla z tajného hlasovania Nominačnej komisie. Hlasovaniu v rámci 10. ročníka ASB GALA predchádzalo stretnutie členov Nominačnej komisie, na ktorom sa zúčastnili vyzvaní zástupcovia Redakčnej rady časopisu ASB a ďalšie oslovené osobnosti slovenského stavebníctva.

Po otvorenej debate o osobnostiach slovenskej architektúry a stavebníctva, o stavebných firmách, developeroch a ich zrealizovaných aj naplánovaných projektoch a o ich celkovom pôsobení v tejto sfére prebehlo tajné hlasovanie členov Nominačnej komisie..

V súlade so štatútom podujatia ASB GALA 2016 sú v jednotlivých kategóriách nominovaní:

ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva
prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD.
Dipl.-Ing. Peter Gero
Ing. arch. Juraj Hermann
Ing. arch. Drahan Petrovič
doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.

prof. Dipl. Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD. (1959) – predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov a prodekan Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Prednáša aj na Technickej univerzite vo Viedni a pôsobí v súkromnej spoločnosti pre projektovanie a inžinierske činnosti v stavebníctve BETONING & PARTNER, s. r. o. V Slovenskej komore stavebných inžinierov sa intenzívne venuje zvyšovaniu kvality projektovania a zhotovovania stavieb a zlepšovaniu pracovných podmienok autorizovaných stavebných inžinierov na Slovensku.

Dipl.-Ing. Peter Gero (1944) – pracoval tridsať rokov pre senát Slobodného a hanzového mesta Hamburg. Ako hlavný stavebný riaditeľ v rokoch 1994 až 2006 riadil stavebný rozvoj centrálnych častí Hamburgu. Dôležitou súčasťou jeho činnosti bola aj účasť na procese participácie verejnosti a politických (parlamentných) štruktúr, ako aj osveta s cieľom pochopiť odborné súvislosti v mediálnom priestore. Dnes žije striedavo v Hamburgu a v Bratislave. Vyučuje urbanizmus a štruktúru občianskych stavieb na Fakulte architektúry STU v Bratislave, konzultuje pre mnohé architektonické a urbanistické kancelárie, zasadá v odborných porotách mnohých medzinárodných súťaží. Je odborným garantom projektu Trenčín si Ty, odborným garantom koncepčných riešení a procesov tvorby v Trnave a Hlohovci a poradcom Dunajského fondu Stredoeurópskej nadácie.

Ing. arch. Juraj Hermann (1953) – po absolvovaní Fakulty architektúry SVŠT v Bratislave pracoval od roku 1977 do roku 1991 v renomovanom Štátnom výskumnom a projektovom ústave Bratislava, s trojročnou prestávkou, keď v rokoch 1981 až 1984 absolvoval pracovný pobyt v Alžírsku. Od roku 1995 má vlastnú projektovú kanceláriu P-T, spol. s r. o., ktorá sa orientuje na projekty pre významných zahraničných a slovenských investorov v Bratislave a na Slovensku. Je autorom mnohých úspešných súťažných architektonických alebo urbanistických návrhov. Ako architekt sa podieľal na realizácii viacerých významných stavieb, napríklad Hotel Forum Bratislava, Polus City Center, Obchodné centrum Dubeň Žilina, Lakeside Park Bratislava, TOWER 115 Bratislava. V súčasnosti realizuje projekt Panorama City, dvojicu najvyšších, 112 m vysokých budov na Slovensku. Od januára 2015 je prezidentom Spolku architektov Slovenska.

Ing. arch. Drahan Petrovič (1969) – po roku 2000 pôsobil osem rokov vo Vancouveri, kde sa ako architekt a projektový manažér špecializoval na výškové obytné budovy, no okrem Kanady sa podieľal aj na projektoch v USA, Číne a Taliansku. Po návrate sa stal partnerom v spoločnosti Imagine Development a stál pri zrode dobrovoľného združenia odborníkov rozličného zamerania, najmä developerov, pod názvom Inštitút urbánneho rozvoja. Presadzuje transparentnejšie prostredie medzi developermi, štátnou správou a miestnou samosprávou.

doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. (1958) – na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave pôsobí viac ako dve desaťročia. Od roku 2002 je autorizovanou architektkou SKA, pričom v praxi sa venuje spracovávaniu urbanistických a architektonických štúdií a projektov. Vo svojej pedagogickej a výskumnej činnosti sa zameriava na oblasť urbanistickej tvorby a urbanistickej ekonómie. Dekankou FA STU je od roku 2010, otvorila fakultu svetu, upevnila jej pozíciu v rámci celého Slovenska a zvýšila jej medzinárodný kredit.

ASB Stavebná firma roka
EUROVIA SK, a. s.
INGSTEEL, spol. s r. o.
Skanska SK, a. s.
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s. r. o.
STRABAG, s. r. o.

EUROVIA SK, a. s. – pôsobí na slovenskom trhu od roku 1952. Na prelome rokov 2000 a 2001 sa stala súčasťou nadnárodného holdingu VINCI. Zameriava sa najmä na oblasť výstavby, rekonštrukcií a opráv dopravných stavieb; realizuje inžinierske, vodohospodárske a ekologické stavby, výstavbu kanalizácií, mestských komunikácií, peších zón pre mestá a obce. Firma prevádzkuje osem obaľovacích súprav na asfaltové zmesi a jedenásť kameňolomov. Takéto zázemie spolu s technickou podporou materskej spoločnosti zaraďuje EUROVIU SK, a. s., medzi lídrov stavebných spoločností v segmente dopravných stavieb. Spoločnosť od roku 2005 realizuje výstavbu komunikácií aj prostredníctvom verejno-súkromného partnerstva. Úspešne pripravila, zrealizovala a momentálne prevádzkuje zatiaľ jediný koncesný PPP projekt na ceste R1 Pribina.

INGSTEEL, spol. s r. o. – spoločnosť s 25-ročnými skúsenosťami ponúka komplexné služby od prípravy investičných zámerov, cez vlastné projektové riešenia až po realizáciu stavieb na kľúč. Zrealizované stavby sú pravidelne oceňované v súťaži Stavba roka: Poprad ARÉNA (hlavná cena 2007), Aquapark Poprad (nominácia 2008), Zimný štadión O. Nepelu (nominácia 2011), Cyklomost slobody (nominácia 2013). Bolt Tower vo Vítkoviciach získal titul Stavba roka 2015 v Českej republike. Spoločnosť INGSTEEL sa v minulom roku podieľala na realizácii mostov na diaľnici D3, opláštení budov Panorama City, ako aj na výstavbe závodov pre talianske spoločnosti Prysmian Group a MTA. Medzi realizované stavby v roku 2016 patria výrobné haly pre Volkswagen, INA v Kysuckom Novom Meste a Bonfiglioli v Považskej Bystrici. Spoločnosť INGSTEEL dosiahla v roku 2015 tržby 66,0 mil. eur, pričom v roku 2016 ich plánuje zvýšiť na 70,0 mil. eur.

Skanska SK, a. s. – je súčasťou svetového koncernu Skanska, ktorý bol založený v roku 1897 vo Švédsku. Spoločnosť pôsobí na Slovensku od roku 1999, svojimi činnosťami pokrýva všetky segmenty stavebníctva a patrí medzi najväčších zamestnávateľov v sektore stavebníctva na Slovensku. Presadzovanie silných hodnôt, ako je etika a transparentnosť v podnikaní, bezpečnosť práce na stavbách, používanie trvalo udržateľných a zelených riešení, to je spôsob, ako stavebná firma môže ovplyvňovať nielen svoje vlastné podnikanie, ale i celý sektor či spoločnosť. Spolupráca s komunitami, v ktorých Skanska pôsobí nielen stavebne, ale i prostredníctvom dobrovoľníckych aktivít zamestnacov a spoločensky zodpovedného podnikania, pozitívne rozvíja regióny i samotnú stavebnú firmu. Hľadanie trvalo udržateľných riešení, bezpečnejšieho a ekologickejšieho spôsobu práce, robenie správnych vecí a prinášanie takých riešení, ktoré ovplyvňujú nielen dnešok, ale i budúcnosť – v Skanska stavajú svet, v ktorom chcú sami žiť!

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s. r. o. (do 31. 12. 2014 ZIPP BRATISLAVA, spol. s r. o.) – ide o stavebnú spoločnosť na Slovensku s viac ako 50-ročnou tradíciou v stavebnej výrobe. Od roku 2004 je súčasťou európskeho stavebného koncernu STRABAG. Svojou činnosťou sa zameriava najmä na dodávku a realizáciu stavieb na kľúč, na realizáciu inžinierskych stavieb, na výrobu a montáž prefabrikovaných konštrukcií účelne dopĺňaných monolitickými alebo oceľovými konštrukciami a na rekonštrukcie historických a pamiatkovo chránených stavieb. Realizuje optimálne riešenia a poskytuje komplexné služby charakteristické pre túto oblasť. Veľký úspech zaznamenala spoločnosť v roku 2015, keď dosiahla najvyšší obrat vo svojej histórii. Spoločnosť v súčasnosti zamestnáva 700 vlastných kmeňových zamestnancov a zároveň poskytuje prácu ďalším 3 500 pracovníkom v subdodávateľských podnikoch.

STRABAG, s. r. o. – patrí k popredným stavebným spoločnos-tiam na Slovensku. V rebríčku stavebných firiem zostavenom v ASB Almanachu 2015 zastáva podľa tržieb druhé miesto. Realizuje všetky druhy stavieb v oblasti dopravného staviteľstva a je aj výrobcom a dodávateľom asfaltových a betónových zmesí. Vďaka širokej sieti pobočiek po celom území Slovenska je svojim zákazníkom vždy nablízku. Príslušnosť ku koncernu STRABAG SE, ktorý pôsobí na mnohých zahraničných trhoch a stojí za mnohými veľkolepými projektmi po celom svete, poskytuje možnosť oprieť sa o skúsenosti všetkých koncernových spoločností a využívať ekonomické zázemie celej stavebnej skupiny. Vlastná materiálová základňa a permanentné šírenie poznatkov sú garanciou stavieb najvyššej kvality za priaznivú cenu.

ASB Developer roka
Corwin Capital, a. s.
HB REAVIS Slovakia, a. s.
J&T REAL ESTATE, a. s.
Penta Investments, s. r. o.
YIT SLOVAKIA

Corwin Capital, a. s. – staviteľ po úspešnom projekte Rinzle v Rači realizuje prvú etapu administratívneho a rezidenčného projektu Blumental a unikátneho rezidenčného projektu Záhrady Devín. V druhom kvartáli 2016 plánuje začať s výstavbou rezidenčnej štvrte Dúbravy a taktiež spustiť druhú fázu projektov Blumental a Záhrady Devín. Pripravuje aj projekt polyfunkčného komplexu na Einsteinovej ulici. Všetky projekty sa nachádzajú v Bratislave.

HB REAVIS Slovakia, a. s. – medzinárodná developerská skupina HB Reavis vznikla v roku 1993 v Bratislave. Pôsobí na kľúčových trhoch v strednej a východnej Európe, v Spojenom kráľovstve a v Turecku. Celkovo doposiaľ zrealizovala 840-tisíc m2 moderných kancelárií, obchodno-zábavných a logistických centier. Ďalších viac ako milión m2 je vo fáze realizácie, plánovania alebo povoľovania výstavby. Na všetkých trhoch využíva integrovaný obchodný model zahŕňajúci development, výstavbu, správu majetku a investičný manažment. Spoločnosť má celkové aktíva vo výške 1,83 miliardy eur s čistou hodnotou 1,024 miliardy eur. Na Slovensku v tomto roku dokončuje prvú fázu výstavby kancelárskeho projektu Twin City na Mlynských nivách v Bratislave a pripravuje výstavbu novej bratislavskej autobusovej stanice.

J&T REAL ESTATE, a. s. – spoločnosť patrí so svojimi 20-ročnými skúsenosťami medzi lídrov v oblasti realitného developmentu na Slovensku. Portfólio aktivít zahŕňa realizáciu kancelárskych (245 000 m2), rezidenčných (200 000 m2), maloobchodných (30 000 m2), ale aj logistických a priemyselných projektov (180 000 m2). Spoločnosť má tiež významné skúsenosti so zákazkami v rámci rozvoja cestovného ruchu vrátane výstavby lyžiarskych areálov. Medzi najvýznamnejšie projekty posledného obdobia patria dokončený administratívny komplex Westend Gate a najvyššie obytné veže na Slovensku Panorama City, rozostavaný polyfunkčný projekt pod Bratislavským hradom Zuckermandel, rezidenčné projekty Karloveské rameno 2, ďalšia etapa bývania Zelené terasy Devín a v spolupráci s Cresco Group pripravovaný projekt River Park 2.

Penta Investments, s. r. o. – stredoeurópska investičná skupina, ktorá sa v realitnom developmente zameriava najmä na rezidenčné, kancelárske a retailové projekty. V súčasnosti patrí medzi najväčších developerov na Slovensku a v Českej republike a realizuje prvé projekty v Poľsku. Do segmentu realít vstúpila v roku 2005 bratislavským projektom Digital Park, ktorý nasledoval kancelársky projekt Florentinum v Prahe. Momentálne medzi jej najväčšie dokončené developerské projekty patrí nákupné centrum Bory Mall, ktoré je súčasťou širšej zóny Bory, ako aj pražský kancelársky projekt Aviatica či Nová terasa v Košiciach. Aktuálne Penta realizuje výstavbu obytného súboru Rezidencie Pri mýte či administratívnej budovy Rosum a pripravuje projekt Čulenova, za ktorým stojí Zaha Hadid.

YIT SLOVAKIA – s vyše storočnou tradíciou je YIT najväčšou stavebnou a developerskou spoločnosťou vo Fínsku. Jej ambíciou je byť vždy o krok vpred a udržiavať si vysoký štandard starostlivosti o klientov, partnerov a zamestnancov v ôsmich krajinách Európy. Na Slovensku pôsobí od roku 2010 a pod hlavičkou YIT Slovakia realizuje v Bratislave obytné komplexy Tammi Dúbravka, Byty Kivikko a STEIN2. Oba ukončené projekty Tarjanne Dúbravka a Byty Villinki boli ocenené cenou CIJ Awards za najlepší rezidenčný projekt. Firma v rokoch 2014 až 2015 dvakrát získala ocenenie ASB Developer roka a raz cenu ASB Stavebná firma roka. V roku 2013 si za svoj administratívny projekt Reding Tower 2 odniesla cenu CE.ZA.AR. Koncom roka 2015 spoločnosť získala dva lukratívne pozemky: bývalý projekt Bergamon a niekdajšiu cvernovú továreň, tzv. Cvernovku. Na oboch plánuje vybudovať rezidenčné štvrte so zmiešaným využitím.

Hlavný usporiadateľ

v spolupráci s

Generálny reklamný partner 

Hlavný odborný partner podujatia

Hlavní reklamní partneri

Exkluzívny partner pre sanitárne riešenia

Exkluzívny partner pre zdravé bývanie

Reklamní partneri

Partneri podujatie podporili

Mediálni partneri