ASB GALA večer 2010

ASB GALA večer 2010

ASB GALA večer sa po uplynulé roky zapísal ako významný dátum v kalendári stretnutí osobností z oblasti stavebníctva a architektúry na Slovensku. Na úspech predchádzajúcich podujatí nadväzuje aj 4. ročník ASB GALA večer, ktorý opäť pripravuje časopis ASB v spolupráci s týždenníkom TREND. Podobne ako v minulosti, aj 4. ročník ASB GALA večer sa stane slávnostným vrcholom dvojdňovej konferencie Reality a development 2010, ktorú pripravuje týždenník TREND v partnerstve s časopisom ASB. ASB GALA večer sa bude konať dňa 21. apríla 2010 v Heineken Tower Stage, Tower 115, Pribinova 25, Bratislava.

Hlavný usporiadateľ:V spolupráci s:

Počas slávnostného ASB GALA večera budú vyhlásené výsledky a odovzdané ceny v týchto kategóriách:

ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva 2010
ASB Developer roka 2010
ASB Stavebná firma roka 2010

Objednávka vstupeniek

Online prihláška

V každej kategórii určí víťazov hlavných cien odborná porota, ktorá pozostáva z osobností slovenského stavebníctva, architektúry, štátnej a komunálnej správy a zástupcov odborových združení a komôr.


Štatút ASB GALA večer 2010

Záštita
Nad ASB GALA večerom 2010 prevzali záštitu Fakulta architektúry STU v Bratislave, Slovenská komora architektov, Slovenská komora stavebných inžinierov, Spolok architektov Slovenska, Stavebná fakulta STU v Bratislave, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska.

Audit hlasovania
Konečné výsledky hlasovania budú auditované spoločnosťou:

Verejné hlasovanie
Na odbornom portáli www.asb.sk  a www.asbgala.sk sa 15. decembra 2009 spustilo verejné hlasovanie o víťazoch v spomínaných kategóriách. Hlasovanie bude ukončené 8. apríla 2010. Hlasovať môžu iba registrovaní užívatelia. Výsledky hlasovania budú vyhlásené na ASB GALA večere, kde budú odovzdané aj hlavné ocenenia, o ktorých rozhodne odborná porota.

Ceny za hlasovanie verejnosti

Minulé ročníky ASB GALA večera:

ASB GALA večer 2009

ASB GALA večer 2008

ASB GALA večer 2007