aquatherm nitra 2014 splni ocakavania vystavovatelov i navstevnikov
Galéria(2)

Aquatherm Nitra 2014 splní očakávania vystavovateľov i návštevníkov

Jednou z rozhodujúcich zložiek, ktorá má popri skladbe obálky budovy základný vplyv na výslednú spotrebu energií stavieb, je sústava vykurovania, merania a regulácie, vetranie a chladenie. To je dôvod, prečo patrí odbor technického zariadenia budov (TZB) medzi najrýchlejšie sa rozvíjajúce odvetvie stavebníctva. V uplynulých rokoch bola zásadnou platformou pre prezentáciu noviniek v oblasti TZB na slovenskom trhu odborná výstava s názvom Aquatherm Nitra. Na novinky súvisiace s usporiadaním výstavy v najbližšom období sme sa boli spýtať konateľa spoločnosti MDL Expo Mgr. Michala Drážďanského.

aquatherm nitra 2014 splni ocakavania vystavovatelov i navstevnikov 7314 big image
V budúcom roku sa bude konať už 16. ročník odborného veľtrhu vykurovacej, ventilačnej, klimatizačnej, meracej, regulačnej, sanitárnej a ekologickej techniky Aquatherm Nitra 2014. Na čo sa môžu tešiť návštevníci i vystavovatelia v tomto roku? 
Návštevníci predovšetkým na vyše 150 nosných firiem odbore TZB zo Slovenskej a Českej republiky tak i zo zahraničia, ktorí  predstavia svoje výrobky a služby opäť na reprezentatívnych expozíciách, a to na ploche viac ako 8.000 m2. Ďalej tiež na zaujímavý sprievodný program a na stretnutie s kolegami v príjemnej  atmosfére výstaviska v Nitre, ktoré svojou dostupnosťou a servisom nemá na Slovensku konkurenciu.  Klientov by mohlo zaujímať, že sme opäť rozšírili mediálnu kampaň po celom Slovensku a vo všetkých dostupných médiách, takže pozvanie na 16. ročník veľtrhu nepôjde od januára 2014 prehliadnuť. 

Kto patrí medzi hlavnú skupinu návštevníkov a na čo bude klásť veľtrh najväčší dôraz?
Aquatherm Nitra je predovšetkým odborný veľtrh  v odbore TZB takže inštalatéri, architekti, odborníci zo štátnej správy, zástupcovia developerov, stavebne investičných spoločností, facility managementu, manažéri stavebných, montážnych a investičných spoločností, ale aj široká verejnosť si príde samozrejme na svoje. Už dnes si môžete registrovať vstup na veľtrh bezplatne na www.aquatherm-nitra.com/navstevnici

Rád by som spomenul zaradenie Aquathermu Nitra do medzinárodnej rodiny európskych veľtrhov Aquatherm organizovaných v ďalších krajinách. Pre nás to znamená najmä možnosť rozšírenia podpory návštevnícke akvizície aj v krajinách ako je Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Maďarsko, Poľsko, Turecko, Taliansko. Spolu s odbornými partnermi sprievodného programu a našimi zahraničnými zástupcami z rodiny európskych Aquathermů kladieme veľký dôraz na sprievodné aktivity a program jubilejného veľtrhu bude do detailu ušitý na mieru požiadavkám našich vystavovateľov a návštevníkov. Tematicky bude odborný program zameraný na cieľové skupiny firiem, inštitúcií a manažérov, ktorí majú rozhodovacie právomoci.

Opäť s podporou tradičných vystavovateľov
Teší nás, že ešte pred oficiálnou uzávierkou môžeme  oznámiť, že tradiční klienti sa jubilejného ročníka veľtrhu opäť zúčastnia a návštevníci sa na našich webových stránkach registrujú už dnes. Pripravili sme pre nich veľa čiastkových noviniek vrátane dlhodobej interakcie s cieľovými skupinami návštevníkov.

Vďaka rekordnej podpore a účasti kľúčových firiem z odboru technologických zariadení budov, ale aj techniky prostredia stavieb poskytne veľtrh na jednom mieste odbornej, ale aj laickej verejnosti komplexný prehľad, kam trh smeruje a aké technológie a výrobky firmy v najbližšom horizonte pripravujú. Všetky kontakty a informácie nájdete na www.aquatherm-nitra.com.  Samozrejme sme pripravení sa s každým záujemcom o účasť zísť a zodpovedať otázky ohľadom cien, sprievodného programu, voľných plôch i ďalších požiadaviek a prediskutovať možnosť optimálneho riešenia.

ZDROJ: PR článok spoločnosti MDL Expo s. r. o.

–>–>