Žilina

Samosprávy dostanú na obnovu verejných budov 10 miliónov eur navyše oproti plánu

Do obnovy verejných budov pôjde o 10 miliónov eur viac, ako sa plánovalo. Dôvodom navýšenia je dopyt subjektov územnej samosprávy aj snaha plniť legislatívne záväzky ustanovené EÚ.

Výzvu zameranú na zníženie energetickej náročnosti verejných budov vrátane škôl vyhlásila v lete 2021 Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA). Podľa jej riaditeľa Petra Blaškoviča sa do výzvy realokovali všetky vtedy aktuálne voľné prostriedky. Suma 44 miliónov € je určená pre obce, mestá, vyššie územné celky, ale aj štátnu správu a verejnoprávne organizácie.

Novým usmernením k výzve, vydaným pred dvoma dňami, sa teraz mení indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ. Pôvodne plánovaných 44 miliónov eur sa zvyšuje na 54 miliónov. Suma 30 miliónov vyčlenená pre subjekty územnej samosprávy sa tak zvyšuje na 40 miliónov eur.

Alokácia výzvy pre organizácie štátnej správy a ostatné subjekty verejnej správy zostáva nezmenená vo výške pôvodných 14 miliónov eur.

„Navýšenie alokácie výzvy je realizované v súvislosti s preukázateľnou absorpčnou kapacitou subjektov územnej samosprávy, pozitívnym vplyvom na životné prostredie reprezentovaným predovšetkým znížením energetickej náročnosti verejných budov ako aj príspevkom k plneniu záväzkov ustanovených európskou legislatívou,“ vysvetľuje sa v zdôvodnení zmeny.

Nenávratný finančný príspevok má slúžiť na zníženie energetickej náročnosti verejných budov. Na Slovensku máme vyše 15 tisíc verejných budov, pričom obnoviť by potrebovala asi tretina z nich. Aj podľa Plánu obnovy by práve verejné budovy mali plniť vzorovú úlohu pri uplatňovaní adaptačných opatrení na zmenu klímy a pri dosahovaní cieľov energetickej efektívnosti.

Výška podpory v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia sa pohybuje v rozsahu od 95 až do 100 %. Závisí, či projekt predkladá samospráva alebo štátna organizácia.

Termín uzavretia tretieho hodnotiaceho kola sa zároveň posúva z 31. januára na 28. februára 2022. Pripomíname, že pri tejto výzve sú oprávneným miestom realizácie projektu všetky regióny okrem Bratislavského kraja (rozhodujúce je miesto realizácie, nie sídlo žiadateľa).

Podrobnejšie informácie o výzve, žiadosti, kontakty a osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov nájdete na webe operačného programu.

Sláva Štefancová