image 90704 25 v1
Galéria(6)

Terran radí (3. časť): Nepodceňte zateplenie strešnej konštrukcie

Partneri sekcie:

Tepelná izolácia strešnej konštrukcie je dôležitým aspektom tepelnej pohody v domácnosti. Práve zle zaizolovaný krov predstavuje miesto, cez ktoré v zimnom období uniká najviac tepla, čo má za následok zvýšenie nákladov a ktorý v lete spôsobuje nepríjemné prehrievanie obytného podkrovia. Správnym výberom tepelnej izolácie môžete týmto problémom predísť.

izolacia 5
tepelna izolacia
tepelna strata
TERRANterm Comfort
TERRANterm Plus
TERRANterm Premium

Dostatočná tepelná izolácia strešného plášťa je kľúčová nielen v prípade novostavieb, ale aj rekonštruovaných budov. Je dôležité uvedomiť si, že zle zaizolovanou strechou môže v dôsledku vzniku tepelných mostov uniknúť až 30 % vyprodukovaného tepla.

Kvalitu tepelnej izolácie možno v zime pozorovať aj voľným okom – pri nedostatočne zateplených strechách sa sneh na krytine v dôsledku úniku tepla skoro roztápa, zatiaľ čo v prípade adekvátne zateplených strešných systémov nie je tento jav badateľný. Zlepšením tepelnoizolačných vlastností značným spôsobom prispejete k tepelnej pohode v domácnosti, znížite náklady na vykurovanie a zároveň navýšite hodnotu nehnuteľnosti.

Sprísnené tepelnotechnické požiadavky

Pri návrhu tepelnej izolácie je potrebné vychádzať z aktuálnych tepelnotechnických požiadaviek, ktoré u nás upravuje norma STN 73 0540-2:2012. Aktuálne platné požiadavky   zodpovedajú hodnotám ultranízkoenergetických budov, od roku 2020 však dôjde ešte k ich sprísneniu. Po roku 2020 sa tak budú stavať iba budovy s takmer nulovou spotrebou energie – účinnosť tepelnej izolácie bude približne o tretinu vyššia ako dnes.

Kým napríklad plochá alebo šikmá strecha so sklonom menším ako 45° musí mať v súčasnosti tepelný odpor R ≥ 6,5 m2 . K/W, čomu zodpovedá hrúbka izolácie približne 250 mm, od roku 2020 bude musieť tepelný odpor dosahovať hodnotu R ≥ 9,9 m2 . K/W, čo znamená, že bude nutné použiť izoláciu s hrúbkou okolo 400 mm.

Sprísnené nároky na tepelnú obálku budov sa pritom týkajú nielen novostavieb, ale aj obnovovaných budov. Ak to nie je funkčne, technicky a ekonomicky možné, musia spĺňať aspoň minimálne požiadavky na energeticky úsporné budovy.

Nadkrokvová izolácia

Keďže štandardne používaná medzikrokvová izolácia už nebude vyhovovať novým podmienkam, predstavuje ideálne riešenie zateplenia strešnej konštrukcie najmä v prípade rekonštrukcií, použitie nadkrokvovej izolácie. V portfóliu značky Terran nájdete tvrdené penové dosky TERRANterm, ktoré sa umiestňuje priamo nad krokvy a úplnú eliminujú tepelné mosty.

Na ich inštaláciu postačí otvoriť strechu iba z vonkajšej časti a teda nedochádza k narušeniu interiéru a zníženiu obytného priestoru ako v prípade podkrokvovej izolácie. Nadkrokvové izolačné dosky oceníte nielen v prípade rekonštrukcií, ale aj novostavieb. K ich výhodám patrí nielen nenáročná montáž vďaka systému pero + drážka, ale aj skutočnosť, že ich v závislosti od typu možno použiť aj pri nižších sklonoch, ako je ten bezpečný.

1. Izolačné dosky TERRANterm Plus

Izolačné dosky obojstranne potiahnuté netkanou textíliou a špeciálnou hydroizolačnou fóliou na hornej hrane predstavujú ideálne riešenie v prípade rekonštrukcie strešných systémov. Sú dostupné v rôznych hrúbkach od 80 do 240 mm.

2. Izolačné dosky TERRANterm Comfort

Dosky sú z oboch strán potiahnuté hliníkovou fóliou a na hornej hrane špeciálnou hydroizolačnou fóliou. Sú dostupné v rôznych hrúbkach od 80 do 240 mm a možno ich použiť pri rekonštrukciách aj novostavbách.

3. Izolačné dosky TERRANterm Premium

Je rovnako ako TERRANterm Comfort obojstranne potiahnutá hliníkovou fóliou, horná strana dosiek je však pokrytá polymérovou bitúmenovou fóliou. Je navrhnutá špeciálne pre strechy s nízkym sklonom. Izolačné dosky sú dostupné v rôznych hrúbkach od 80 do 240 mm.

www.terran.sk