image 86851 25 v1

Renovácia ETICS

K sanácii kontaktného tepelnoizolačného systému sa vlastníci domov odhodlávajú najmä z dvoch hlavných dôvodov. Prvým je nedostatočná hrúbka zateplenia. Druhým, ešte závažnejším dôvodom na sanáciu kontaktného tepelnoizolačného systému je jeho degradácia.