pohladovy architektonicky beton

Pohľadový architektonický betón

V ostatnom desaťročí v modernej architektúre citíť snahu o ponechanie prirodzeného vzhľadu betónu, zatiaľ čo v prechádzajúcich obdobiach sa prekrýval ďalšími povrchovými vrstvami. V priebehu svojej novodobej existencie prešiel pohľadový betón značným vývojom, a tak je dnes súčasťou exponovaných povrchov stavieb …