architektonicky beton

Architektonický betón

V každodennom živote je len málo oblastí, ktoré nás ovplyvňujú tak významne a súčasne tak nenápadne ako architektúra. Architektúru vnímame ako bežnú súčasť nášho života. Prechádzame okolo nej väčšinou uponáhľane a takmer si neuvedomujeme, ako hlboko súvisí jej …
vyroba pohladoveho betonu

Výroba pohľadového betónu

V súčasnom betónovom staviteľstve sa čoraz viac využíva architektonický betón, ktorým možno na fasádach domov, nosných zvislých konštrukciách, na dopravných alebo priemyselných objektoch vytvoriť rozličné štruktúry, farby a tvary. Vyznačuje sa dobrými fyzikálno-mechanickými vlastnosťami, ako sú vysoká …
Pohľadové betónové konštrukcie

Pohľadové betónové konštrukcie

Na neupravených betónových plochách sa často objavujú rozličné chyby a nedostatky, ktoré síce neovplyvňujú ich technicko-konštrukčné vlastnosti, ale z estetického hľadiska pôsobia rušivo. Preto sa pri vývoji betónových konštrukcií a ich povrchových úprav hľadali spôsoby, ako zvýrazniť estetickú …
Balet medzi borovicami

Balet medzi borovicami

Dom, ktorý vznikol ako pocta architektovi Miesovi van der Rohe, stojí na argentínskom pobreží. Nápady a vynaliezavosť však hranice ani vzdialenosť neuznávajú, preto aj nás, vzdialených dvanásťtisíc kilometrov, oslovuje pokora architektonického riešenia a dôvtipná realizácia.