STRABAG, s. r. o

Problematika ružínskych rámových mostov

Vodné dielo Ružín bolo vybudované v rokoch 1962 až 1972 a vyžiadalo si nové usporiadanie cestnej siete v tejto lokalite, a tým aj realizáciu viacerých premostení ponad vodnú plochu nádrže. Tieto mosty sa budovali v …
Dizajnové znázornenie mosta Harbour Bridge v Corpus Christi na pobreží Texaského zálivu, ktorý sa v súčasnosti stavia s predpokladanou životnosťou diela 170 rokov.

Most Harbour Bridge v Texase s projektovanou životnosťou 170 rokov

Vzhľadom na mimoriadne dlhú požadovanú životnosť, až 170 rokov, venovali konštruktéri výmeny mosta Harbour Bridge v Corpus Christi na pobreží zálivu v Texase osobitnú pozornosť práve trvanlivosti, údržbe a vymeniteľnosti kľúčových komponentov mosta.
Východný portál tunela Prešov

Betóny pre konštrukcie mostov na D1 Prešov, západ – Prešov, juh

Betónové konštrukcie patria medzi najdôležitejšie súčasti diaľničných mostov. Požadovaná kvalita a trvanlivosť hotových mostov preto do veľkej miery závisia od parametrov použitých betónov. Na dosiahnutie očakávaných vlastností betónových konštrukcií sa musia použiť vhodné materiály, technológie …