ASB Články na tému

Kongres Studio

V termíne 23. - 25. november 2022 sa opäť uskutoční ďalší ročník tradičnej medzinárodnej konferencie OCHRANA OVZDUŠIA 2022, ktorú organizuje spoločnosť Kongres STUDIO spol. s r.o. v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej aj Českej republiky ako aj s SHMÚ, SIŽP a s ďalšími významnými odbornými inštitúciami pôsobiacimi v tejto oblasti.