Tradičná medzinárodná konferencia OCHRANA OVZDUŠIA 2022 opäť uprostred Tatier v hoteli Patria na Štrbskom plese

V termíne 23. - 25. november 2022 sa opäť uskutoční ďalší ročník tradičnej medzinárodnej konferencie OCHRANA OVZDUŠIA 2022, ktorú organizuje spoločnosť Kongres STUDIO spol. s r.o. v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej aj Českej republiky ako aj s SHMÚ, SIŽP a s ďalšími významnými odbornými inštitúciami pôsobiacimi v tejto oblasti.

Konferencia si získala počas dlhoročnej existencie popularitu a významné miesto v odborných kruhoch a každoročne sa teší bohatej účasti vyše 200 účastníkov a to nielen zo Slovenska ale i zo susednej Českej republiky.

Stretávajú sa na nej zástupcovia štátnej správy, samospráv, univerzít, zástupcovia firiem a experti pôsobiacimi v tejto oblasti, aby sa v rámci odborného programu obohatili  o nové poznatky a zároveň si navzájom vymenili odborné skúsenosti v rámci bohatých diskusií.

Zdroj: Kongres Studio

Hlavné témy konferencie sú :

  • Nová právna úprava ochrany ovzdušia na národnej a medzinárodnej úrovni
  • Zmena klímy, obchodovanie s emisnými kvótami a uhlíková neutralita
  • Priemyselné emisie, nové trendy a technológie znižovania emisií
  • Modelovanie a riadenie kvality ovzdušia
  • Znečisťovanie ovzdušia z dopravy, inovatívne riešenia znižovania emisií
  • Biopalivá
  • Ochrana ovzdušia pri spracovaní odpadu

Okrem bohatého odborného programu s prezentáciami významných odborníkov na dané témy nielen zo Slovenska ale aj z Českej republiky sa účastníci môžu tešiť na tradične príjemný spoločenský večer s bohatým kultúrnym programom a tombolou.

Zdroj: Kongres Studio

V mene organizátorov Vás na konferenciu srdečne pozývame a budeme sa tešiť na stretnutie s Vami v tradične inšpiratívnej atmosfére a v príjemnom prostredí uprostred Tatranskej prírody.

www.kongres-studio.sk

Zdroj: Kongres Studio