ASB Články na tému

komíny

So 75 rokmi skúseností na trhu predstavuje Schiedel dlhodobo, dobre skonštruované kompletné systémy, inteligentné montážne riešenia a zákaznícky orientovaný servis. Naše výrobky – komíny, krby a riadené vetranie obytných priestorov s rekuperáciou – poskytujú našim zákazníkom bezpečnosť, pohodlie a nezávislosť a umožňujú energeticky efektívne vykurovanie a vetranie

Pred začatím montáže musí byť známa výška, umiestnenie a orientácia komínových dvierok aj ďalších čistiacich a revíznych otvorov, rovnako aj výška a orientácia miesta na pripojenie spotrebiča. Zároveň sa pred začatím montáže musí preveriť, či umiestnenie všetkých otvorov zodpovedá požiadavkám noriem a predpisov. Už v tejto fáze sa odporúča konzultácia s kominárom – revíznym technikom.

Stavby (novostavby, rekonštrukcie a pod.) sa realizujú podľa projektovej dokumentácie spracovanej odborne spôsobilou osobou v súvislosti s vydaním stavebného povolenia. Táto dokumentácia nie je realizačnou dokumentáciou. Realizačná dokumentácia sa väčšinou nevytvára. Niektoré rekonštrukcie, zvyčajne výmeny krytín a zateplenie, realizačné firmy zhotovujú bez projektovej dokumentácie. V tomto prípade realizačná firma nahrádza funkciu projektanta. Aké sú dôsledky absencie realizačnej dokumentácie, projektanta a odborných znalostí pri návrhu a realizácii nadkrokvového zateplenia tepelnou izoláciou puren PIR?