friedrich schiedel certificate

HISTÓRIA – 75 rokov Schiedel

So 75 rokmi skúseností na trhu predstavuje Schiedel dlhodobo, dobre skonštruované kompletné systémy, inteligentné montážne riešenia a zákaznícky orientovaný servis. Naše výrobky – komíny, krby a riadené vetranie obytných priestorov s rekuperáciou – poskytujú našim …
12 Napájací kus dymovodu

Montáž komína (Pracovný postup)

Pred začatím montáže musí byť známa výška, umiestnenie a orientácia komínových dvierok aj ďalších čistiacich a revíznych otvorov, rovnako aj výška a orientácia miesta na pripojenie spotrebiča. Zároveň sa pred začatím montáže musí preveriť, či umiestnenie všetkých otvorov …
image 100440 25 v1

Chýbajúce detaily v projekte a ich dôsledky v praxi

Stavby (novostavby, rekonštrukcie a pod.) sa realizujú podľa projektovej dokumentácie spracovanej odborne spôsobilou osobou v súvislosti s vydaním stavebného povolenia. Táto dokumentácia nie je realizačnou dokumentáciou. Realizačná dokumentácia sa väčšinou nevytvára. Niektoré rekonštrukcie, zvyčajne výmeny …