Bezpečnosť prevádzky komínov z rôznych uhlov pohľadu

Či už ide o možnosť otravy, požiaru alebo pádu pri prístupe ku komínu, všetkému sa dá zabrániť pri dodržaní určitých pravidiel.

Pri bežnom pohľade na dom vidíme len časť komína od dymovodu vyššie. Komín však zahŕňa aj dymovod od jeho vyústenia po ústie komína. Keďže pri prevádzke každého dymovodu treba dbať na požiarnu bezpečnosť, zdravie a život ľudí a zvierat, je potrebné sa o túto trasu starať, pravidelne ju kontrolovať a čistiť.

Odstránenie rizika otravy z plynových spotrebičov

Na bezpečnosť plynových spotrebičov vplýva najmä možnosť úniku spalín, ale nemali by sa podceňovať ani ďalšie aspekty. V prípade úniku spalín v atmosférických kotloch s prerušovačmi ťahu je táto otázka kľúčová a kontrola vrátane čistenia spalín je nevyhnutná. Ak ide o moderný plynový kondenzačný kotol s uzavretou spaľovacou komorou a externým prívodom vzduchu, možnosť úniku spalín je takmer nulová a riziko otravy je prakticky vylúčené.

Šachtový systém ALMEVA predstavuje moderné riešenie na odvod spalín, ktoré spája ekologické materiály s najnovšími trendmi v oblasti odvodu spalín. Systém je navrhnutý tak, aby spĺňal prísne stavebno-technické požiadavky s požiarnou odolnosťou 90 minút (E190).
Šachtový systém ALMEVA predstavuje moderné riešenie na odvod spalín, ktoré spája ekologické materiály s najnovšími trendmi v oblasti odvodu spalín. Systém je navrhnutý tak, aby spĺňal prísne stavebno-technické požiadavky s požiarnou odolnosťou 90 minút (E190). | Zdroj: Almeva

Eliminácia rizika požiaru

Pri spotrebičoch na pevné palivo je okrem otravy veľkým rizikom aj vznik požiaru od priľahlých horľavých konštrukcií (drevené trámy atď.), preto je nevyhnutné zabezpečiť od nich správny odstup.

Horľavá konštrukcia musí mať zároveň dostatočný odstup od komínového telesa. Oprávnenou osobou schopnou odborne posúdiť, či bol dodržaný dostatočný odstup od konštrukcie komína, je výlučne revízny technik komínov. Je však na užívateľovi, aby sa staral o bezpečnosť a aby komín pravidelne čistil, čím zabráni aj jeho upchávaniu.

Komínové lávky
Komínové lávky | Zdroj: Almeva

Pravidelné čistenie komína slúži zároveň ako prevencia proti vyhoreniu sadzí, keďže teplota v komíne dosahuje až 1 200 °C, pričom bežná prevádzková teplota je 200 °C.

Čím čistiť komín? Komínovou kefou, no pri dodržaní istých pravidiel. Ak je komín vybavený vložkou z nehrdzavejúcej ocele, nesmie sa čistiť oceľovou kefou, ale vláknitou kefou alebo kefou z nehrdzavejúcej ocele. Ak sa použije oceľová kefa, kov sa nanesie na vložku z nehrdzavejúcej ocele, ktorá sa znehodnotí a stratí svoje antikorózne vlastnosti.

Komín od spotrebičov na pevné palivo sa najčastejšie čistí od ústia komína aspoň dvakrát ročne. Ak sa viac zanáša, čistenie sa vykonáva ešte častejšie.

Bezpečný pohyb po streche a prístup ku komínu

Na bezpečný pohyb po streche odporúčame inštalovať zariadenia, ktoré umožňujú a zabezpečujú aj pohyb po šikmej streche. Jedným z dostupných riešení je inštalácia komínových láviek a nášlapných schodíkov. Lávky slúžia nielen na bezpečný prístup ku komínu pri kontrole a čistení, ale aj pri rekonštrukcii strechy, údržbe alebo inštalácii technického zariadenia. Komínové lávky sa ľahko inštalujú a na výber je niekoľko farebných variantov, ktoré sa hodia ku konkrétnej streche alebo klampiarskym prvkom na nej.

Nášľapné schodíky
Nášľapné schodíky | Zdroj: Almeva

Petr Blaha
Autor pôsobí v spoločnosti ALMEVA EAST EUROPE, a. s.

Zdroj: PR článok ALMEVA EAST EUROPE, a. s.