Tepelné čerpadlo

Kotol, komín aj tepelné čerpadlo: Ich nesprávna údržba sa môže vo vykurovacej sezóne skončiť požiarom

Partneri sekcie:

O pravidelných kontrolách kotlov a komínov kvôli riziku požiaru sa píše takmer všade. Vedeli ste však, že minimálne raz ročne by ste si mali nechať skontrolovať aj tepelné čerpadlo? Servisná prehliadka pod dohľadom odborníka zabráni prípadným poruchám a predĺži životnosť zariadenia.

V prvých troch štvrťrokoch roku 2023 likvidovali slovenskí hasiči 371 požiarov, ktorých príčinou boli poruchy vykurovacích telies, komínov a dymovodov. Celkové škody spôsobené ohňom sa vyšplhali na viac než 968-tisíc eur, štyria ľudia sa navyše pri udalostiach zranili.

Nešťastným situáciám, ktoré môžu mať tragický koniec, je podľa hasičov možné zabrániť. Prevenciou sú pravidelné kontroly technického stavu kotlov, komínov aj tepelných čerpadiel. Na bezpečnosť vykurovacích zariadení by Slováci mali dbať už pri samotnom nakupovaní. Ak chcete predísť chybám a prípadným škodám v domácnosti, investujte len do certifikovaných produktov.

Certifikácia poskytuje záruku, že zariadenie spĺňa potrebné bezpečnostné normy a štandardy. Od prístrojov, ktoré majú za sebou dôkladné testovanie, je možné očakávať kvalitu, spoľahlivosť aj efektivitu, ktorá môže znamenať úsporu energií a nižšie náklady na prevádzku.

Možností vykurovania domov a bytov je niekoľko, najčastejšie sa spoliehame na kotly na plyn alebo tuhé palivá. Kotly sú bezpečnými zariadeniami, je však dobré dodržiavať návody a pokyny výrobcov.

„Aby sa riziká spojené s využívaním kotlov minimalizovali, je nutné nechať si zariadenie odborne inštalovať. Každý kotol by mal zároveň absolvovať pravidelné kontroly. Najmä plynový kotol môže v prípade poškodenia napáchať nemalú škodu,“ vysvetlil Martin Prísečan, produktový manažér spoločnosti Enbra Slovakia.

Pravidelná revízia predĺži životnosť a zníži riziko požiaru

Riziko vzniku požiarov v prípade plynového kotla zvyšuje niekoľko faktorov. V plameňoch môže skončiť nesprávne inštalovaný a nedostatočne udržiavaný kotol. Pozornosť vyžaduje aj situácia, pri ktorej dochádza k nesprávnemu ventilovaniu alebo úniku plynu.

Ťažkosti a poruchy na kotle odhalí servisný technik. Ten by mal zariadenie skontrolovať aspoň raz ročne. Revízia, ktorá netrvá ani hodinu, predlžuje životnosť kotla, a zároveň zaručuje jeho bezpečnosť.

V prípade kotlov na tuhé palivá je hlavnou hrozbou zanesenie spalinových ciest. Predovšetkým v období teplejšej zimy sa zvyšuje riziko zanášania a tvorby dechtu v komínoch. Nečistoty, ktoré môžu viesť k požiaru, odstráni špecializovaný technik, ktorý na komíne vykoná povinnú revíziu. Frekvencia kontrol komínov sa líši podľa typu spotrebiča a jeho tepelného výkonu.

Podľa hasičského zboru stojí za požiarmi počas vykurovacej sezóny čoraz častejšie nedbalosť a neopatrnosť pri manipulácii s otvoreným ohňom. Ľudia by mali pri vykurovaní používať iba povolené palivá a nespaľovať odpad či plasty. Opatrnosť je na mieste aj v prípade žeravého popola, ten je nutné vždy uložiť na bezpečné miesto do nehorľavej nádoby.

Tepelné čerpadlá vyžadujú len minimálnu starostlivosť v porovnaní s kotlami

Pozornosť vyžadujú aj tepelné čerpadlá, oproti kotlom však vyžadujú len minimálnu starostlivosť. Už pri inštalácii je dôležité dodržiavať požadované nároky na elektrické pripojenie, ako dostatočný priemer napájacích vodičov a bezpečné istenie. Umiestnenie jednotiek a potrubí chladiva mimo zdroja otvoreného ohňa alebo možných iskier je povinnosťou.

Údržba v podobe čistenia a kontroly čerpadiel sa odvíja od typu zariadenia. Čerpadlá voda-vzduch disponujú vždy vonkajšou jednotkou, takže je dôležité odstraňovať nečistoty obmedzujúce prúdenie vzduchu do a z jednotky. Tento úkon hravo zvládne aj bežný používateľ. Ostatné servisné úkony, vzhľadom na náročnosť, vedomosti, materiálové vybavenie, bezpečnosť a legislatívu, musí vykonať len autorizovaný servisný technik.

„Zároveň odporúčame objednať pravidelnú servisnú prehliadku. Tú je ideálne plánovať vždy pred radikálnejšou zmenou ročného obdobia, typicky pri prechode z leta do zimy. Tepelné čerpadlá majú veľmi nízke náklady na prevádzku. A vďaka pravidelnej kontrole technického stavu je možné ušetriť ďalšie financie, ktoré by stála oprava neriešených porúch,“ doplnil Martin Prísečan.

Zdroj: Enbra Slovakia