Panelák

Schvaľovanie pravidiel v bytovom dome

Nato, aby bolo schválenie pravidiel na fungovanie života v bytovom dome na schôdzi úspešné, je potrebná dostatočná predpríprava, a to nielen samotných pravidiel, ale aj vlastníkov.