ASB Články na tému

hlasovanie na schôdzi vlastníkov bytov

Na to, aby bolo písomné hlasovanie na schôdzi vlastníkov bytov alebo nebytových priestorov domu platné je potrebné dodržať predpísané zákonné podmienky a postupy. Aké sú najčastejšie chyby, ktorých sa vlastníci dopúšťajú?

Nato, aby bolo schválenie pravidiel na fungovanie života v bytovom dome na schôdzi úspešné, je potrebná dostatočná predpríprava, a to nielen samotných pravidiel, ale aj vlastníkov.