image 97211 25 v1

Rekonštrukcia Mladej gardy v Bratislave

Študentský domov Mladá garda vznikol podľa projektu architekta Emila ­Belluša (1899 – 1979) v polovici 50. rokov minulého storočia. Tento komplex s kapacitou 2 500 študentov sa zaraďuje medzi diela socialistického realizmu.