ASB Články na tému

Deloitte

Zelené nájmy sú aktuálne horúcim trendom v sektore nehnuteľností. Prenajímatelia sa snažia vyhovieť zvýšeným nárokom nájomcov implementáciou nových udržateľných opatrení, čeliť nárokom zo strany bánk aj investorov a zároveň byť konkurencieschopní. Čo vlastne zelený nájom je a ako sa premieta do vzťahu prenajímateľ – nájomca?