ASB Články na tému

biodiverzita

Systémy umelej inteligencie môžu pomôcť vedcom a širokej verejnosti kvalitnejšie monitorovať a lepšie chápať postup klimatických zmien. Podnikom, domácnostiam a politikom ponúkajú možnosti optimalizovať opatrenia na ich zmiernenie. Výsledky možno nájsť vo viacerých oblastiach.

SITA -

Výrub drevín podlieha určitému legislatívnemu procesu a podľa zákona si vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody. Aj na súkromnom pozemku potrebujete pre určité stromy príslušné povolenie. Viete, kedy treba požiadať o vydanie súhlasu pre výrub a aká výnimka sa vzťahuje na stromy poškodené živelnými pohromami?

redakcia ASB TASR -

Výskumný ústav vodného hospodárstva v spolupráci s deviatimi partnerskými organizáciami zo Slovenska a Českej republiky spúšťa projekt Living Rivers – Živé rieky, ktorý sa zameriava na ochranu a obnovu riek. Projekt má za 10 rokov zlepšiť ekologický stav riek Dunaj, Hron, Ipeľ a Belá.

SITA -