Partner sekcie:
  • Stavmat
  • Vaillant
  • KM BETA

Zateplenie zvnútra

image 71841 25 v1

Na vnútorné zatepľovanie budov, ktorých tepelnotechnické vlastnosti nemožno zlepšiť tradičným spôsobom – zateplením zvonku, predovšetkým v prípade fasád historických pamiatkovo chránených budov, sú určené panely Kingspan Kooltherm K17.

Ide o tepelnoizolačné dosky vyrobené z rezolovej peny so súčiniteľom tepelnej vodivosti λ = 0,020 W/(m . K). Na jednej strane je aplikovaná povrchová úprava na báze sklenej tkaniny a na druhej strane uzatvorená parotesná hliníková fólia, na ktorú je celoplošne nalepená sadrokartónová doska s hrúbkou 12,5 mm. Parametre tepelnej vodivosti umožňujú minimalizáciu hrúbky stavebnej konštrukcie, vďaka čomu ostane väčšina obytnej plochy a obytného priestoru zachovaná aj po zateplení. Dosky sú určené na rekonštrukcie vnútorných stien a stropov.

www.kingspaninsulation.sk

KategórieZateplenie