Partneri sekcie:

Veľký prehľad lepiacich mált na zhotovenie ETICS

image 92423 25 v1

Aj vzhľadom na sprísnené požiadavky na požiarnu odolnosť budov sa do popredia dostávajú univerzálne lepiace a stierkovacie malty, ktoré umožňujú lepenie tepelnoizolačných dosiek tak na báze polystyrénu, ako aj minerálnej vlny.

Pri lepení tepelnoizolačných dosiek v rámci zateplenia budov je potrebné dodržiavať technologické postupy stanovené platnými právnymi a technickými predpismi. Na tepelnoizolačné dosky na báze polystyrénu sa lepiaca malta nanáša po obvode tepelnoizolačnej dosky v páse so šírkou približne 30 až 40 mm a na ploche dosky sa vytvorí niekoľko terčov s priemerom približne 80 mm. Doska s naneseným lepidlom sa pritlačí na stenu a pomocou dlhej laty sa upraví jej poloha tak, aby bola dodržaná predpísaná rovinnosť.

Lepiaca malta musí pokryť aspoň 40 % zadnej strany dosky. Ak sa dosky lepia na hladké podklady, je potrebné naniesť lepiacu maltu zubovým hladidlom (s číslom zuba 10 až 12 mm). Pri lepení tepelnoizolačných dosiek na báze minerálnej vlny sa lepiaca malta nanáša najskôr v tenkej vrstve na celú plochu dosky hladkou stranou hladidla a až potom sa nanesie po obvode v páse so šírkou približne 30 až 40 mm – na ploche sa vytvoria terče s priemerom približne 80 mm.

Pri použití tepelnoizolačných dosiek vo forme lamiel sa lepiaca malta nanáša celoplošne na rubovú stranu dosky zubovým hladidlom s veľkosťou zuba 10 až 12 mm. Tepelnoizolačné dosky je potrebné lepiť na doraz, bez medzier a škár, na väzbu tak, aby nevznikli priebežné zvislé škáry. Po vytvrdnutí lepiacej malty je potrebné nalepené tepelnoizolačné dosky dodatočne kotviť tanierovými kotvami.

Cersit CT 80 lepiaca a stierková malta

Ceresit CT 80 lepiaca a stierková malta

Vlastnosti a použitie
Tenkovrstvová lepiaca malta na lepenie dosiek z expandovaného (EPS) a extrudovaného (XPS) polystyrénu a minerálnej vlny s pozdĺžnymi a kolmými vláknami, na aplikáciu výstužnej sieťoviny zo sklených vlákien vo vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémoch ETICS. Lepiaca malta je vhodná tak na novostavby, ako aj obnovu budov. Spĺňa technické kritériá smernice ETAG 004.

Balenie
Papierové vrece, 25 kg

Spotreba
Približne 5 kg/m2 (tepelnoizolačné dosky), približne 4 kg/m2 (výstužná vrstva)

Orientačná cena
Papierové vrece 25 kg – od 8 € (v závislosti od predajcu)

Výrobca
Henkel

Cemix Lepidlo špeciál (115)

Cemix Lepidlo špeciál (115)

Vlastnosti a použitie
Mrazuvzdorná lepiaca malta určená na lepenie tepelnoizolačných dosiek na báze polystyrénu a minerálnej vlny pri realizácii vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémoch (ETICS) a na zhotovenie bezškárovej výstužnej vrstvy. Vhodná na prekrytie problematických miest muriva alebo bežných omietok s vkladaním výstužnej sieťoviny. Spĺňa technické kritériá smernice ETAG 004.

Balenie
Papierové vrece, 25 kg

Spotreba
3 až 6 kg/m2 (tepelnoizolačné dosky), 2,2 až 6,2 kg/m2 (výstužná vrstva)

Orientačná cena
Papierové vrece 25 kg – od 8,07 €

Výrobca
Cemix

ST line Lepiaca a výstužná malta W 300

ST line Lepiaca a výstužná malta W 300

Vlastnosti a použitie
Lepiaca a výstužná malta určená na lepenie tepelnoizolačných dosiek na báze polystyrénu a minerálnej vlny v rámci zhotovenia vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS). Lepiaca malta je vhodná tak na novostavby, ako aj obnovu budov. Spĺňa technické kritériá smernice ETAG 004.

Balenie
Papierové vrece, 25 kg

Spotreba
3 až 4 kg/m2 (tepelnoizolačné dosky), 4 až 6 kg/m2 (výstužná vrstva, hrúbka 3 až 5 mm)

Orientačná cena
Papierové vrece 25 kg – od 5,25 €

Predajca
STAVMAT STAVEBNINY

webertherm LEPARM

webertherm LEPARM

Vlastnosti a použitie
Jednozložková prášková lepiaca a výstužná malta na báze cementu určená na lepenie tepelnoizolačných doskových materiálov v rámci realizácie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS). V kombinácii s vhodným typom sklovláknitej mriežky je vhodná na zhotovenie základnej vrstvy pod finálnou omietkou. Spĺňa technické kritériá smernice ETAG 004.

Balenie
Papierové vrece, 25 kg

Spotreba
3 až 4 kg/m2 (tepelnoizolačné dosky), 4 až 6 kg/m2 (výstužná vrstva)

Orientačná cena
Papierové vrece 25 kg – od 8,55 €

Výrobca
Saint-Gobain Weber

Lepiaci a stierkový tmel FASÁDA UNI

Lepiaci a stierkový tmel FASÁDA UNI

Vlastnosti a použitie
Cementová suchá lepiaca a stierková malta určená na kompletný proces zatepľovania obvodového muriva. Určená na lepenie tepelnoizolačných materiálov na báze expandovaného polystyrénu (EPS), dosiek z minerálnych vlákien a pod. Vhodná na stierkovanie, t. j. vkladanie výstužnej sieťoviny na tepelnoizolačných doskách, a vytváranie podkladu na finálnu úpravu pred aplikáciou dekoratívnych omietok. V kombinácii s výstužnou sieťovinou je určená aj na renováciu starých vypraskaných omietok. Prídržnosť posudzovaná podľa ETAG 004.

Balenie
Papierové vrece, 25 kg

Spotreba
Približne 3 až 6 kg/m2 (tepelnoizolačné dosky), približne 1,2 kg/m2 (výstužná vrstva, hrúbka 1 mm)

Orientačná cena
Papierové vrece 25 kg – od 9,24 €

Výrobca
Den Braven

Maximo M 70

Maximo M 70

Vlastnosti a použitie
Minerálna namiešaná suchá zmes s obsahom vysokokvalitného bieleho cementu. Vhodná na lepenie, vystuženie a stierkovanie tepelnoizolačných dosiek na báze expandovaného polystyrénu (EPS/sivý EPS) a z minerálnej vlny. Vysoká lepivosť a pružnosť. Vhodná aj na tmelenie rovných nosných omietnutých a betónových plôch. Spĺňa technické kritériá smernice ETAG 004.

Balenie
Papierové vrece, 13 kg

Spotreba
4 až 5 kg/m2 (tepelnoizolačné dosky), približne 4,5 až 5,5 kg/m2 (výstužná vrstva)

Orientačná cena
Papierové vrece 13 kg – od 16,07 €

Výrobca
Murexin

TEXT: Andrea Dingová v spolupráci s jednotlivými firmami
FOTO: archív firiem, Henkel

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 3/2017.