Partneri sekcie:

Hydroizolačný náter (Pracovný postup)

Na zhotovenie hydroizolácie základových konštrukcií, balkónov, terás a lodžií, pivničných priestorov a oporných múrov proti presakujúcej alebo tlakovej vode, ale aj na izolovanie stavieb proti prenikaniu radónu sú vhodné fólie na báze mäkčeného PVC. Ich výhodou je tvárnosť fólie, ktorá umožňuje spoľahlivú izoláciu jednoduchých, ako aj náročnejších detailov, akými sú napr. priestupy potrubí, výstuže, kúty nárožia atď.

Krok 6: Zmiešanie zmesi

Zmes sa zmieša nízkootáčkovým elektrickým miešadlom (max. 250 ot./min.).

06 Zmiešanie zmesi
06 Zmiešanie zmesi |

Krok 7: Homogénna zmes

Mieša sa až kým nevznikne homogénna zmes bez hrudiek. Pri strojnom miešaní sa nechá zmes krátko odstáť a premieša sa odspodu murárskou lyžicou alebo iným vhodným nástrojom, aby sa uvoľnili bubliny.

07 Homogénna zmes
07 Homogénna zmes |

Krok 8: Tesnenie rohov

Ako prvé sa zaizolujú rohy miestností. Tekutá hydroizolácia sa nanesie valčekom v jednej vrstve v mieste rohov. Do rohu sa do čerstvej vrstvy hydroizolácie vloží tesniaci roh, ktorý sa zapracuje druhou vrstvou hydroizolácie.

08 Tesnenie rohov
08 Tesnenie rohov |

Krok 9: Tesniaci pás

Tekutá hydroizolácia sa nanesie pomocou valčeka aj v mieste styku steny a podlahy a steny so stenou. Do čerstvej vrstvy hydroizolácie sa vloží tesniaci pás a zapracuje sa druhou vrstvou hydroizolácie.

09 Tesniaci pás
09 Tesniaci pás |

Krok 10: Prvá vrstva hydroizolácie

Po utesnení rohov sa nanesie na podklad celoplošne valčekom alebo oceľovým hladidlom prvá vrstva tekutej hydroizolácie.

10 Prvá vrstva hydroizolácie
10 Prvá vrstva hydroizolácie |

Krok 11: Druhá vrstva hydroizolácie

Vrstvy sa nanášajú tzv. krížovou metódou. Prvá vrstva zľava doprava. Druhá vrstva zhora nadol (alebo naopak). Tekutá hydroizolácia sa nechá dostatočne vyschnúť.

11 Druhá vrstva hydroizolácie
11 Druhá vrstva hydroizolácie |

 

Text: spracované z podkladov firmy Den Braven
Foto: Den Braven

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 5/2018.